ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Організація надання адміністративних послуг

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

актуалізувати і поглибити знання нормативно-правових засад та набуття практичних вмінь і навиків керівників та спеціалістів районних, міських та рад об’єднаних територіальних громад центрів надання адміністративних послуг щодо організації надання адміністративних послуг

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Організація надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування та райдержадміністраціями з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги»

Тема 2. Оцінка діяльності центрів надання адміністративних послуг за даними моніторингу

 

Тема 3. Проблемні питання щодо забезпечення надання через ЦНАП документів дозвільного характеру у сфері перевезень великогабаритних та небезпечних вантажів (пп.98-99)

Тема 4. Проблемні питання забезпечення надання через ЦНАП комплексної послуги «єМалятко»

Тема 5. Правове регулювання реалізації органами місцевого самоврядування права видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

принципів, концептуальних засад, термінології та основних засад державної політики України у сфері надання адміністративних послуг;

нормативно-правових засад та завдань функціонування центрів надання адміністративних (державних) послуг;

основних проблем щодо здійснення професійної діяльності у сфері діяльності центрів надання адміністративних (державних) послуг;

повноважень з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення;

основних методів, які використовуються під час реалізації проектів громадського моніторингу;

теоретичних і методичних засад з питань щодо ринкового нагляду та захисту прав споживачів;

нормативно-правових основ та особливостей прийняття повідомлень (скарг) про небезпечну нехарчову продукцію.

уміння:

застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі діяльності центрів надання адміністративних (державних) послуг;

організації надання якісних адміністративних послуг;

формувати інформаційну картку адміністративної послуги;

забезпечити ефективну організацію роботи з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників;

проводити моніторинг у сфері надання адміністративних послуг та дати оцінку діяльності центрів надання адміністративних (державних) послуг за даними моніторингу;

сформувати фахову світоглядну позицію фахівця з питань надання адміністративних послуг.

навички:

аналізу основних проблем організації процесу моніторингу діяльності надання адміністративних послуг;

виконання повноважень з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту;

користування табличним редактором MS Excel;

створення простих формул, здійснення розрахунків, побудови зведених таблиць, консолідації даних;

клієнтоорієнтованої професійної поведінки фахівців з питань надання адміністративних послуг;

поєднання глибокої фахової підготовки і практичного досвіду управлінської діяльності;

забезпечення ефективності надання адміністративних послуг;

забезпечення відкритості та прозорості в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом