ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. РОБОТА В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ.

Організація діловодства в органах державної влади. Робота в системі електронного документообігу.

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Технічні вміння

Опис програми:

Мета програми:

забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам, відповідальним за ведення діловодства (контроль), структурних підрозділів  облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання: дистанційна (онлайн), денна (очна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредитів ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 16 годин; самостійна підготовка - 4 години.

Структура програми:

1.  Правила організації діловодства в органах державної влади: СЕД та СЕВ ОВВ (аудиторні – 2 год.)

2.  Робота з документами в СЕД „АСКОД“. (аудиторні – 2 год.)

3.  Виконавська дисципліна та організація контролю за виконанням документів (аудиторні – 2 год.)

4.  Порядок підготовки проектів розпоряджень Черкаської обласної державної адміністрації (аудиторні – 2 год.)

5.  Вимоги щодо підготовки до передавання на архівне зберігання електронних документів (аудиторні – 2 год.)

6.  Проект Порядку приймання-передавання електронних документів НАФ на постійне зберігання (аудиторні – 2 год.)

7.    Вихідне комплексне тестування (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

- норми чинного законодавства, які регулюють правила організації діловодства в органах державної влади;

- основні правила приймання та опрацювання документів в системі електронного документообігу „АСКОД";

-  загальні положення контролю за виконанням документів;

-  порядок підготовки проектів розпоряджень Черкаської обласної державної адміністрації;

-  вимоги щодо підготовки до передачі на архівне зберігання електронних документів

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-  працювати з документами в СЕД „АСКОД“;

-  організовувати контроль за виконанням доручень голови облдержадміністрації та розпоряджень облдержадміністрації;

-  організовувати підготовку проектів розпоряджень Черкаської обласної державної адміністрації;

-  готувати до приймання-передавання на постійне зберігання документів в електронній формі особового походження.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: працівники, відповідальні за ведення діловодства (контроль), структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом