ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НОВООБРАНОГО КЕРІВНИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Окремі питання організації роботи новообраного керівника територіальної громади

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи, реалізується за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні».

Мета - підвищення професійного рівня учасників навчання з питань нормативно-правового регулювання організації діяльності органів місцевого самоврядування в сучасних умовах; проходження служби в органах місцевого самоврядування; практики  реалізації функцій та повноважень органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Форма навчання - очна (денна) / дистанційна.

Обсяг програми- 1 ЄКТС.

Зміст програми:

Тема 1. Нормативно-правове регулювання організації діяльності органів місцевого самоврядування в сучасних умовах.

Тема 2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Тема 3. Фінансове забезпечення територіальної громади. Бюджетний процес на місцевому рівні.

Тема 4. Окремі аспекти передачі об’єктів цивільних прав спільної власності сіл, селищ та міст району у власність територіальних громад.

Тема 5. Економічний розвиток територіальної громади. Стратегія розвитку громади.

Тема 6. Налагодження співпраці з міжнародними інституціями, Програмами, Проектами.

Тема 7. Лідерство та ефективна комунікація.

Тема 8. Розвиток територіальних громад через обмін досвідом та партнерство. 

 Тема 9. Робота новообраних керівників територіальних громад: проблеми та шляхи їх подолання.

Перелік професійних компетентностей: професійні знання; впровадження змінкомунікація та взаємодіялідерство; командна робота та взаємодія ;прийняття ефективних рішень; лідерство.


Додаткова інформація:

Розробник програми: Гаман Тетяна Василівна, заступник директора Хмельницького РЦПК,  експерт Програми «Академія лідерства» Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні», к.держ.упр., доцент.


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші програми за цим напрямом