ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ: СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК

Об’єднані територіальні громади: створення та розвиток

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

ознайомлення із нормативно-правовими документами, що стосується утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні; удосконалення професійної компетентності слухачів з питань об’єднання територіальних громад та забезпечення здатності вирішувати питання місцевого значення.

 

Форма навчання: очна (денна).

 

Обсяг програми27 годин (0,9 кредити ЄКТС), в тому числі: аудиторні заняття − 22 години (0,73 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 5 годин (0,17 кредити ЄКТС).

 

Структура програми

1.      Нормативно-правове забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад.

2.      Організаційні аспекти створення та розвитку об’єднаних територіальних громад.

3.      Повноваження представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

4.      Діагностика ресурсного потенціалу та управління проектами для розвитку спроможних об’єднаних територіальних громад.

5.  Фінансова децентралізація та формування бюджетів об’єднаних територіальних громад. Державний фонд регіонального розвитку.

6.      Формування та реалізація соціально-економічних програм територіальних громад.

7.      Залучення членів громади, представників громадських організацій, бізнесу щодо участі в управлінні місцевим розвитком.

8.      Кращі практики діяльності об’єднаних територіальних громад в Україні.

9.      Запровадження діджиталізації, електронних засобів, інструментарію та документообігу.

10. Залучення вітчизняних та зарубіжних фондів, грантів, організацій для сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад.

 

Очікувані результати:

за результатами навчання слухачі повинні знати:

    зміст основних положень законодавства щодо утворення та діяльності об’єднаних територіальних громад;

    принципи добровільного об’єднання територіальних громад;

 повноваження органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної політики, надання адміністративних послуг, архітектурно-будівельного контролю тощо;

    умови передачі повноважень від держави до органів місцевого самоврядування  на основі принципу субсидіарності;

    механізми залучення громадськості до вирішення питань, які стосуються об’єднаних територіальних громад;

    зміст і правові засади здійснення державної підтримки об’єднаних територіальних громад;

    особливості здійснення місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах;

    механізм залучення бюджетних, додаткових фінансових та інших ресурсів для розвитку об’єднаних територіальних громад;

    сутність процесу планування проектів та ресурсів розвитку об’єднаних територіальних громад;

    механізми залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку для програм об’єднаних територіальних громад;

за результатами навчання слухачі повинні вміти:

    користуватись нормативно-правовими актами, що регламентують порядок організації та діяльності органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад;

    чітко формулювати управлінську проблему при розв’язанні соціальних, гуманітарних, економічних та інших питань у межах реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах;

    здійснювати аналіз нормативно-правових документів з питань організації об’єднання, формування, діяльності об’єднаних територіальних громад;

  оцінювати варіанти розв’язання управлінських проблем з огляду на наявність ресурсів (кадрових, фінансових, технічних, організаційних тощо) та можливі загрози та ризики, а також з урахуванням розкриття потенціалу об’єднаної територіальної громади та залучення додаткових можливостей;

    застосовувати повноваження органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціальної політики, надання адміністративних послуг, архітектурно-будівельного контролю тощо;

  використовувати можливості вітчизняних та зарубіжних фондів, грантів, організацій для сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад.

         запроваджувати у практичну діяльність електронні засоби, інструментарій та документообіг.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: перші заступники та заступники голів райдержадміністрацій; державні службовці місцевих органів виконавчої влади та посадові особи місцевого самоврядування.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.9

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Харків, просп. Московський, 75

Харківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом