«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета вивчення курсу:   

-         оволодіння основними положеннями законодавства щодо організації, повноважень, порядку діяльності місцевих державних адміністрацій, а також засад організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, підготовка до ефективного управління персоналом державних органів та органів місцевого самоврядування;

-         отримання необхідних знань щодо порядку проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

-         оволодіння основними положеннями законодавства щодо порядку звернення громадян до органів державної влади, місцевого самоврядування та ін., здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації,  захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, у зв’язку з обробкою персональних даних. 

 Цільова група:  державні службовці місцевих органів влади категорії «Б», «В»

Додаткова інформація:

Форма навчання: дистанційна в режимі он лайн  через веб платформу  Googl meet

Обсяг програми:  4 дні, 19 годин (0,6 кредита ЄКТС), в тому числі: дистанційні заняття −17 годин;   самостійна підготовка –   2 години.

Структура програми:

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота слухачів

1

2

3

4

5

6

Модуль І. Правові та організаційні засади забезпечення  діяльності місцевих органів виконавчої влади та державної служби

Тема 1. Організація, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

2

 

2

 

 

Тема 2. Правові та організаційні засади державної служби

2

 

2

 

 

Модуль ІІ. Загальнотеоретичні аспекти здійснення та забезпечення права на звернення громадян, на доступ до публічної інформації та захист персональних даних

Тема 3. Порядок здійснення та забезпечення права на звернення громадян

2

 

2

 

 

Тема 4. Порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації та захист персональних даних

2

 

2

 

 

Модуль ІІІ. Рішення практичних ситуацій

Тема 5. Рішення практичних ситуацій щодо організації, повноважень та порядку діяльності місцевих державних адміністрацій

2,5

2

 

 

0,5

Тема 6. Рішення практичних ситуацій щодо правових та організаційних засад державної служби

2,5

2

 

 

0,5

Тема 7. Рішення практичних ситуацій, що виникають під час  здійснення та забезпечення права на звернення громадян , на доступ до публічної інформації та захист персональних даних

2,5

2

 

 

0,5

Тема 8. Рішення практичних ситуацій,  що виникають під час здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації та захист персональних даних

2,5

2

 

 

0,5

Підсумковий контроль результатів навчання

 

1

 

 

 

РАЗОМ

19

17

 

 

2

           


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.6

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Чернівці, вул.Героїв Майдану 5/53

Чернівецька

Інші програми за цим напрямом