НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ.

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Прийняття ефективних рішень
  • Стратегічне управління
  • Управління проєктами

Опис програми:

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

1. Загальна інформація

Назва програми

Написання проектів та грантів. Управління проектами.

Шифр програми

ЗК/2021/015

Тип програми за змістом 

загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації

Форма навчання 

дистанційна

Цільова група

 

 

державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

Передумови навчання за програмою

Найменування замовника освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою

Національне агентство України з питань державної служби

Найменування партнера (партнерів) програми

Обсяг програми

0,67 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

загальна тривалість програми: 10 днів протягом двох тижнів

Мова(и) викладання

українська мова

Напрям(и) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма

проєктний менеджмент;

стратегічне управління та планування;

комунікація та взаємодія

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

знання засад стратегічного планування; знання основ управління проектами; прийняття ефективних рішень; виконання на високому рівні поставлених завдань;

2. Загальна мета

надання слухачам системних знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання ефективності їх реалізації

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

нормативно-правового забезпечення проектної діяльності;

особливостей залучення грантів та співпраці із фондами;

основних принципів складання заявки на залучення гранту;

методів роботи фандрайзера та етапи фандрайзингової діяльності;

принципів розробки і реалізації державних програм;

уміння

визначати ефективність і результативність програм та проектів;

оцінювати й аналізувати привабливість проектів на альтернативній основі з урахуванням державної політики;

розробляти власний проект та складати заявку на отримання гранту;

здійснити аналіз та моніторинг реалізованого проекту та окреслити його функціонування у перспективі.

навички

здійснення ефективного планування проектів, програм і їх реалізації;

здійснення пошуку донора, гранту тощо;

розуміння пріоритетів роботи фодів, секторальної бюджетної підтримки ЄС та інших донорських структур;

успішного координування діяльність щодо реалізації проектів.

4. Викладання та навчання (методи навчання, форми проведення навчальних занять)

навчання здійснюється у формі проведення інтерактивних відеолекцій-презентацій, відеолекцій, відеоконференцій, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі віддаленого часу (онлайф) та режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази та навчально-методичної літератури.

5. Ресурсне забезпечення дистанційного навчання

Назви вебплатформи, вебсайту, електронної системи навчання, через які здійснюватиметься дистанційне навчання із зазначенням посилання (вебадреси)

Платформа «Система дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України): http://course.academy.gov.ua;

Zoom: https://usou.web.zoom.us

Назва дистанційного етапу/модуля

Тема 1. Управління державними програмами.

Тема 2. Управління проектами. Реалізація та контроль виконання проекту.

Тема 3. Фонди та гранти. Основи написання грантів.

Тема 4. Грантрайтінг. Рекомендації органам публічної влади щодо написання проектних заявок.

Тема 5. Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку.

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю

Критерії оцінювання та їх питома вага у підсумковій оцінці (%)

Відвідування занять – 30 %;

Проходження дистанційного навчання – 50 %;

Поточний контроль (кількість) –

Підсумковий контроль – 20 %

Документ про підвищення кваліфікації видається за умови набрання учасником навчання не менше ніж 75 % обрахованих з урахуванням питомої ваги кожного із критеріїв оцінювання.

Форма підсумкового контролю

комп’ютерне тестування

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Київ

4.4

відгуків: 14
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.4
Інші програми за цим напрямом