МОДЕЛІ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ (РЕФЕРЕНТНІ МОДЕЛІ) ТА АНАЛІЗ ДАНИХ

Моделі для порівняння (референтні моделі) та аналіз даних

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Очна (денна)
Напрям:
  • Внутрішній аудит в державному секторі України (СП)
Компетентності:
  • Виконання на високому рівні поставлених завдань
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є ознайомлення учасників навчання з базовими основами моделей для порівняння (референтних моделей), їх сутністю та роллю для внутрішнього аудиту, практичними підходами до їх складання.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: загальна кількість годин – 20 годин/0,67 кредити ЄКТС; очних (денних) занять – 17 годин, самостійна робота – 3 години.

Очікувані результати:

знання:

ü сутності моделей для порівняння (референтних моделей);

ü основних складових моделей для порівняння та підходів до їх визначення;

ü ключових характеристик даних і необхідних кроків аналізу даних під час внутрішнього аудиту;

уміння:

ü визначати змінні аудиту, критерії оцінки та їх операціоналізм при плануванні аудиторського завдання;

ü обирати методи збору і аналізу даних, визначати джерела інформації;

ü складати матрицю планування дослідження (матрицю дизайну);

ü проводити аналіз даних під час внутрішнього аудиту та оцінювати його результати;

навички:                                                                                                        

ü складання моделей для порівняння (референтних моделей);

ü командної роботи;

ü прийняття рішення на основі участі.

 

Перелік тем під час навчання:

1.    Значення моделей для порівняння (референтних моделей) у внутрішньому аудиті.

2.    Розробка моделей для порівняння під час внутрішнього аудиту.

3.   Аналіз даних і його характеристики.