«МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

«МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Місцевий бюджет і фінансове забезпечення  об’єднаної територіальної громади» є розвиток професійної компетентності  посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання при формуванні місцевих бюджетів сучасних фінансових інструментів. Формування системи знань з питань управління місцевими  фінансами.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: Здатність управляти місцевими фінансами, запобігання і протидія корупції, врегулювання конфлікту інтересів, виявлення фактів корупційних діянь.

 Форма навчання: змішана (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання). Доступ до вебкабінету надається при реєстрації у віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:

 http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0

Цільова група:

посадові особи місцевого самоврядування;

        - депутати місцевих рад.

Обсяг програми: 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Структура програми

Тема 1.           Нормативно-правове забезпечення функціонування публічних фінансів.

Поняття та правова природа публічних фінансів. Публічні фінанси як категорія фінансового права. Публічні фінанси як складова фінансової системи. Склад публічних фінансів. Система публічних фінансів в Україні. Елементи системи публічних фінансів. Нормативно-правова база управління публічними фінансами в Україні. Державна фінансова політика та механізм її реалізації. 

Тема  2.           Місцеві бюджети: формування та виконання.

Бюджетна система сучасної України та її принципи. Складові частини місцевого бюджету. Структура доходів. Джерела надходжень бюджетів ОТГ. Видатки, що закріплені за бюджетами ОТГ. Структура спеціального фонду місцевих бюджетів. Джерела формування спеціального фонду бюджетів ОТГ. Відмінність між надходженнями та доходами місцевих бюджетів. Бюджет розвитку.

Тема  3.           Особливості фінансового менеджменту на місцевому рівні.

Розпорядники бюджетних коштів. Планування та організація місцевих бюджетів. Загальна характеристика інструментів управління фінансовими ресурсами територіальних громад. Програмно-цільовий метод бюджетування. Застосування гендерно-орієнтованого бюджету в ОТГ. Управління фінансовими ресурсами місцевого економічного розвитку та альтернативні джерела надходження коштів. Сутність та технології стратегічного управління фінансами.

Тема  4.           Оцінка ефективності управління фінансами об’єднаної територіальної  громади.

Напрями та критерії оцінювання фінансової діяльності ОТГ. Бюджетний контроль і моніторинг. Внутрішній контроль та внутрішній аудит. Аудит ефективності виконання бюджетних програм. Орієнтація на досягнення стратегічних цілей громади. Фінансове забезпечення діяльності у середньостроковій перспективі та поточної діяльності. План заходів щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами територіальних громад. 

Тема  5.           Правові та практичні аспекти здійснення публічних закупівель.

Державна політика у сфері публічних закупівель. Планування публічних закупівель. Порядок визначення предмета закупівлі. Тендерна документація та вимоги до її оформлення. Кваліфікаційні критерії до учасників. Порядок організації та проведення закупівельних процедур. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій. Закупівля за рамковими угодами. Закупівля товарів відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації». 


Очікувані результати навчання: 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

    сучасних фінансових інструментів у наповненні місцевих бюджетів;

    нормативно-правового забезпечення щодо організації місцевого бюджету  в умовах децентралізації;

    з фінансового менеджменту;

    особливостей ресурсного забезпечення територіальних громад;

    специфіка розроблення бюджетної стратегії;

 формування дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів.

уміння

    використовувати програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів;

 оцінювати сучасний стан реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні;

    підвищувати ефективність використання фінансів на місцевому рівні;

  аналізу нормативно-правового забезпечення функціонування публічних фінансів;

    аналізувати наслідки та ризики під час використання публічних коштів.

навички

    формувати місцевий бюджет;

    здійснювати  управління місцевим бюджетом;

    здійснювати оцінку ефективності виконання місцевого бюджету;

    аналізу своєї професійної діяльності з метою її вдосконалення.

Спеціальна короткострокова програма розміщена http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5708

Додаткова інформація:

Навчальний матеріал опрацьовується в режимі віддаленого часу  в особистому кабінеті слухача на віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0  , а також передбачені  заняття в системі ZOOM . 


За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Викладачі на курсі

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
16 Квітня 2021 30 Квітня 2021 50 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом