«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ»

«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ»

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку» є підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад щодо сучасних професійних умінь і навичок в контексті децентралізації публічного управління, служби в органах місцевого самоврядування, налагодження міжмуніципального співробітництва, вирішення земельних питань, організації кадрової роботи, написання проектів, формування організаційних структур на рівні сільської, селищної, міської об’єднаної територіальної громади, та визначати критерії формування дієвих організаційних структур органів місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг тощо для успішного розвитку територіальної громади.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: прийняття ефективних рішень; стратегічне планування; управління змінами; комунікація та взаємодія.

Форма навчання: змішана (поєднання очної та дистанційної з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів, електронних систем навчання). Доступ до вебкабінету надається при реєстрації у віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету: http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0

Цільова група:

– посадові особи місцевого самоврядування;

        – депутати місцевих рад.

Обсяг програми: 1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання: 2 тижні.

Структура програми:

Тема 1. Антикризове управління.

Кризові явища як об’єкт управління. Сутність і закономірності економічних криз. Державне регулювання економіки в умовах кризи. Роль структурної та інвестиційно-інноваційної політики держави в подоланні криз. Зарубіжний досвід антикризового управління. Антикризове управління в Україні.

Тема 2. Організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформ.

         Сутність, мета, зміст й особливості діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Поділ і кооперування праці. Організація та обслуговування робочого місця. Планування, контроль та оцінювання якості виконання посадових обов’язків. Професійне спілкування, дисципліна та етика в органах місцевого самоврядування. Підготовка колективних форм управлінської діяльності.

Тема 3. Управління земельними ресурсами на місцевому рівні.

Основні поняття та зміст системи управління земельними ресурсами. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин. Інформаційні забезпечення системи управління земельними ресурсами. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць.  Планування використання земель. Землеустрій. Контроль за використанням та охороною земель.

Тема 4. Електронне урядування в органах місцевого самоврядування.

Теоретичні засади електронного урядування. Міжнародні та національні документи щодо ролі та місця держави у розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування. Етапи впровадження електронного урядування в Україні. Електронні адміністративні послуги. Зарубіжний досвід електронного урядування в органах місцевого самоврядування. Нормативно-правове забезпечення електронного урядування.

Тема 5. Еколого-економічні засади природокористування в територіальних громадах.

Екологія як економічний фактор. Бюджет ОТП та екологічні проблеми. Зелені політтехнології. Сміттєпереробна галузь. Аудит екологічного стану органами місцевого самоврядування.

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

    необхідні для розуміння сутності демократичного врядування і своєї діяльності щодо здійснення управління в умовах модернізації публічного управління та реалізації реформ;

    найактуальніших питань теорії і практики публічного управління і місцевого самоврядування для узагальнення і поширення досвіду;

    формування особистісних якостей посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

    практичних засад в галузі місцевого самоврядування щодо розбудови територіальних громад;

    особливостей застосування методів антикризового управління;

    механізмів та методів регулювання питань щодо управління земельними ресурсами в межах компетенцій передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами України;

    інформаційних технологій в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень на місцевому рівні;

    методів та підходів до вирішення проблем природокористування в територіальних громадах.

уміння

    формулювати та визначати цілі, завдання, орієнтовані на впровадження реформи децентралізації, прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

    вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

    визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

 

    формувати та визначати набір антикризових заходів залежно від кризової ситуації в соціально-економічній та екологічній сферах;

    оцінювати стан ведення органами місцевого самоврядування своїх електронних інформаційних ресурсів та здатність використовувати найкращий зарубіжний і вітчизняний досвід у сфері електронного урядування;

    визначати орієнтири для досягнення групових чи індивідуальних цілей у вирішенні проблем природокористування.


навички

  оволодіння додатковими компетентностями відповідно до повноважень посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад щодо забезпечення здатності виконувати визначені посадовими інструкціями завдання і функції;

  оцінювати зміст своєї діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку місцевого самоврядування;

    аналітичного мислення, розуміння сучасних проблем публічного управління і місцевого самоврядування;

    застосування методів антикризового управління;

    комплексного аналізу рівня готовності органів місцевого самоврядування до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

    продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.


Спеціальна короткострокова програма розміщена http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5708


Додаткова інформація:

Навчальний матеріал опрацьовується в режимі віддаленого часу  в особистому кабінеті слухача на віртуальній аудиторіі Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/?redirect=0  , а також передбачені  заняття в системі ZOOM . 


За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна, директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
16 Квітня 2021 30 Квітня 2021 50 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом