МЕНЕДЖМЕНТ І ЛІДЕРСТВО У ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ

Менеджмент і лідерство у державних органах

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Лідерство

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем менеджменту і лідерства у органах влади та набуття практичних вмінь і навиків щодо формування належного рівня професійної компетентності державних службовців

  

Форма навчання: денна


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Сутність лідера. Природа та ознаки лідерства. Психодіагностика лідерства

Тема 2. Менеджмент: поняття, сутність і зміст. Необхідність управління організаціями

Тема 3. Формування ознак та домінуючих рис лідера в управлінській діяльності

Тема 4. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

Тема 5. Розвиток професійної компетентності державних службовців

Тема 6. Службові конфлікти: механізми породження, способи виявлення, стратегії розв’язання, профілактика мобінгу

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

сутності, природи та ознак лідерства, вимірів лідерства;

цілей та мотивів лідерів і керівників;

відмінностей роботи в групі (колективі) та командної роботи;

мотиваційних аспектів створення команди;

нових парадигм лідерства;

психологічного феномену лідерства і керівництва, типології лідерів і стилів керівництва.

теоретичних основ тайм-менеджменту;

видів менеджменту.

уміння:

працювати  в команді;

управляти конфліктами в групі;

формувати власні стратегії успіху і лідерства; 

вибирати власний стиль лідерства і керівництва;

створювати і утримувати лідерську позицію;

організувати планування завдань, планування дня;

проводити відстеження ключових показників;

організовувати нормування часу на «плинність»;

використовувати техніку боротьби з поглиначами;

самомотивації.

навички:

аналітичного мислення;

вироблення власних стратегій роботи в команді;

напрацювання  власного стилю ефективного керівництва;

попередження і подолання психопатологічних явищ лідерства;

проведення хронометражу;

планування завдань;

планування дня;

організації ефективного відпочинку;

управління колективом.


https://drive.google.com/file/d/1eYE7WDFDfjwY-aHedGQbKpJmapk8H7K-/view?usp=sharing


Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші програми за цим напрямом