ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА СЛУЖБІ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Лідерство в державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Лідерство

Опис програми:

Мета програми:

Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування виконувати посадові обов’язки через засвоєння сучасних теоретичних і  знань, набуття практичних умінь і навичок з проблем лідерства і формування управлінської еліти

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ECTS), в тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,53 кредити ECTS); самостійна підготовка – 4 години (0,13кредити ECTS).

 

Структура програми:

Тема 1. Соціально-відповідальне лідерство на державній службі

Тема 2. Лідерство та управлінська еліта

Тема 3. Лідерство: управління командами та організаційними змінами

Тема 4. Креативність як фундамент інноваційного лідерства

Тема 5. Лідерство: створення організації, що навчається

 

Очікувані результати:

у  результаті участі у навчанні слухачі повинні знати:

- знати сучасні методи та механізми управління;

– усвідомлювати сутність основних вимог до соціально відповідального лідерства на публічній службі;

– розуміти сутність та можливості лідерства в органах державної влади;

– розуміти динаміку розвитку потенціалу лідера, знати етапи формування лідерських якостей;

– розуміти особливості процесу формування інтелектуальної моделі організації;

– знати правила створення організації, що навчається

вміти:

– аналізувати прояви лідерських якостей в практиці державного управління;

– оцінювати роль лідера-державного службовця як провідника реформ та модернізації;

– виявляти лідерські якості посадовців та інструменти їх застосування для подальшого особистісного та професійного розвитку;

– формувати команду для ефективного вирішення завдань у професійній сфері;

– вирішувати конфлікти, які виникають у професійній діяльності;

– володіти методами творчого прийняття рішень;

– володіти методами підтримання інноваційного духу в організації;

– застосовувати різноманітні технології управління персоналом

набути навичок:

– гнучко реагувати на зміну обставин та корегувати структуру та методи управління;

– критично аналізувати ефективність власної організаційно-управлінської діяльності;

– застосовувати сучасні техніки управління конфліктними ситуаціямиЦільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,

Дніпропетровська

Інші програми за цим напрямом