ЛІДЕРСТВО

Лідерство

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 31 серпня 2021 р. № 141-21
Напрям:
 • Розвиток лідерського потенціалу
Компетентності:
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія
 • Лідерство

Опис програми:

Лідерство

Мета програми: підвищення рівня теоретичної і практичної компетентності державних службовців з питань лідерства та його ролі в публічному управлінні, врегулюванні конфліктних ситуацій в колективах, побудові ефективної системи управління та дієздатних команд в процесі реалізації посадових повноважень, розвиток лідерських якостей та навичок з метою приведення державної служби України до стандартів Європейського Союзу

Структура програми:

Тема 1. Лідерство в 21-му столітті: пошук відповідей на виклики часу

Тема 2Теорії походження та типологія лідерства

Тема 3Лідерство в сучасному публічному управлінні: зміст, моделі, тенденції  

Тема 4. Лідерство в кризових ситуаціях

Тема 5. Роль лідерства в побудові дієздатних команд

Підсумковий контроль результатів навчання.

Очікувані результати навчання
1. Знання: 

 • природи, типології, ролі, змісту та моделей лідерства в сучасному публічному управлінні;
 • форм, методів і технологій  вирішення конфліктних ситуації в процесі управління людськими ресурсами; 
 • загальних методологічних підходів та конкретних практичних інструментів для створення дієздатних команд і досягнення успішних результатів діяльності організацій.

2. Уміння:

 • аналізувати та оцінювати динаміку розвитку публічних організацій для забезпечення ефективного управління з урахуванням їхніх потреб та пріоритетів; 
 • послідовно застосовувати сучасні методи управління персоналом на основі стратегічного мислення, творчих підходів, поваги та довіри до людей, запобігати та вирішувати конфлікти;
 • мотивувати результативну діяльність персоналу, підтримувати сприятливі умови праці для забезпечення максимальної реалізації потенціалу працівників, розвитку командної роботи та досягнення цілей організації.

3. Навички:

 • формулювання напрямів діяльності публічних організацій, стратегічного планування та прийняття вчасних і обґрунтованих рішень в межах своїх повноважень;
 • вирішення конфліктних ситуацій та запобігання їх виникненню в колективах;
 • створення сприятливих умов праці, мотивації працівників до результативної діяльності та досягнення цілей.

Додаткова інформація:

Початок навчання по мірі набору групи

Контакти: м. Київ, вул. Пирогова, 9, ауд. 105 (станція метро Університет»)

Детальна інформація про курси на сайті Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації УДУ імені Михайла Драгоманова

E-mail: ino@npu.edu.ua

тел. +38 044 234 77 47

 

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

 • 4.86

  відгуків: 2
  Автор навчальних видань для слухачів Дипломатичної академії України при МЗС України з ведення переговорів, мирного врегулювання конфліктів та інтеграційних процесів у Західній півкулі. Розробник програми і викладач курсу «Миротворча та превентивна дипломатія» для слухачів Дипломатичної академії України при МЗС України (2000-2011 рр.) Автор і розробник навчальних курсів для магістрів спеціальності «Зовнішня політика»: «Мирне врегулювання конфліктів», «Двосторонні та багатосторонні переговори», «Інтеграція у Західній півкулі». Тренер з ведення складних переговорів для менеджерів середньої та вищої ланки українських і міжнародних приватних компаній (2009-2010). Детальніше
Місце проведення навчання

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

Київ

4.75

відгуків: 38
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом