КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Права людини та громадянина
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Метою програми є виявлення загальних і специфічних характеристик основних прав і свобод людини і громадянина як комплексного об’єкта кримінально-правової охорони, а також проблемних питань, які виникають при забезпеченні кримінально-правової охорони у даній сфері; поглиблене вивчення слухачами норм Конституції України, Кримінального кодексу України, Європейської Конвенції з захисту прав людини тощо; вивчення зарубіжного досвіду кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина; засвоєння законодавчого місця і ролі норм та інститутів Загальної і Особливої частини закону про кримінальну відповідальність в забезпеченні кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина, а також орієнтуватися у їх кримінологічному та кримінально-виконавчому забезпеченні; надати характеристику кримінально-правової охорони прав і свобод людини та громадянина при вчинені окремих видів злочинів; підготувати слухачів до фахового рівня держслужбовця.

Основними завданнями є:

– дослідження кримінально-правового розуміння інституту прав і свобод людини і громадянина;

– ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і свобод людини і громадянина;

– з’ясування охорони змісту прав і свобод людини і громадянина в сучасному кримінальному міжнародному праві;

– вивчення досвіду кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина за законодавством країн ЄС;

– аналіз змісту охоронюваних прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України;

– з’ясування сутності і завдань кримінальної політики у сфері охорони прав і свобод людини і громадянина;

– дослідження місця і ролі норм та інститутів Загальної і Особливої частини закону про кримінальну відповідальність в забезпеченні кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина;

– визначення кримінологічного та кримінально-виконавчого забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

– надання характеристики кримінально-правовій охороні прав і свобод людини та громадянина при вчинені злочинів у сфері службової, господарської та іншої діяльності.

Об’єктом вивчення є питання кримінально-правових стандартів охорони прав і свобод людини та громадянина

Предметом вивчення є: вивчення загальної характеристики основних кримінально-правових стандартів охорони прав і свобод людини та громадянина, що дасть змогу з’ясувати зміст охоронюваних прав і свобод людини, сутність і завдання кримінальної політики у цій сфері, а також з’ясувати місце і роль норм та інститутів Загальної і Особливої частини закону про кримінальну відповідальність в забезпеченні такої охорони. Такий напрям вивчення дасть можливість у подальшому реформувати кримінально-правову систему у відповідності до міжнародних кримінально-правових стандартів.

Після вивчення курсу слухачі

знатимуть:

– історію становлення кримінально-правових стандартів ЄС;

– поняття прав та законних інтересів людини і громадянина;

– основні нормативно-правові акти, які встановлюють та гарантують реалізацію прав і свобод людини та громадянина;

– порядок кримінально-правового захисту прав людини і громадянина;

– порядок захисту прав людини і громадянина в Європейському суді з прав людини;

– головні проблеми, що виникають при реалізації прав і свобод людини та громадянина;

– систему міжнародних документів, що встановлюють міжнародні правозахисні механізми;

– проблеми та перспективи вдосконалення механізму захисту прав та законних інтересів людини і громадянина в Україні;

умітимуть:

– використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань;

– орієнтуватися у кримінально-правовому розумінні інституту прав і свобод людини і громадянина;

– правильно використовувати кримінально-правову охорону прав і свобод людини і громадянина та не порушувати її при здійсненні службової діяльності.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

 

 

Назви тем

Кількість годин

 

Загальна

кількість годин / кредитів ЄКТС

 

у тому числі

 

дистанційні

заняття (годин)

самостійна

робота

(годин)

1

Кримінально-правове розуміння інституту прав і свобод людини і громадянина

2

2

 

2

Ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і свобод людини і громадянина

2

2

 

3

Зміст охоронюваних прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України.

2

2

 

4.

Сутність і завдання кримінальної політики у сфері охорони прав і свобод людини і громадянина.

2

2

-

5.

Кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2

-

2

Всього

10/0,3

8

2

Додаткова інформація:

Курси здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

4.8

відгуків: 6
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.7
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8
Інші програми за цим напрямом