КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Концептуальні засади державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

розширення теоретичних та практичних знань учасників професійного навчання щодо концептуальних засад державної європейської та євроатлантичної політики України в контексті сучасних державотворчих процесів; забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо інституційних та правових засад функціонування Європейського Союзу, європейських стандартів суспільного розвитку та шляхів трансформації України в європейську соціальну державу, правових та організаційних механізмів співпраці України з Європейським Союзом; висвітлення політико-правових засад діяльності Північноатлантичного альянсу, засадничих принципів та ідей, а також перспективних напрямків розвитку НАТО; сприяння формуванню та розвитку нових професійних компетентностей, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань щодо реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.


Цільова група: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад області.


Форма навчання: очна (денна).


Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС), із них: аудиторних занять – 8 (0,27 кредиту ЄКТС), самостійної роботи – 2 (0,07 кредиту ЄКТС).


Структура програми:

Тема 1. Інституційні, політико-правові засади діяльності Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Тема 2. Реалізація політики європейської інтеграції: Угода про асоціацію між Україною та ЄС.

Тема 3. Політико-правові аспекти реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції в Україні. Особливості співробітництва України з НАТО.

Тема 4. Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу та стандартів і рекомендацій НАТО.

Тема 5. Забезпечення права інтелектуальної власності в контексті євроатлантичних процесів.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання

– понять "Європейський Союз", "Північноатлантичний альянс", "європейська інтеграція", "євроатлантична інтеграція";

– історії створення ЄС, його основні законодавчі інституції та їх роль у визначенні стандартів суспільного розвитку;

– етапів створення і розширення, структури та функцій НАТО;

– еволюції відносин між Україною, Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом;

– державної зовнішньополітичної стратегії щодо інтеграції України в європейський простір та євроінтеграційних цілей України;

– основних нормативно-правових актів, що в комплексі забезпечують єдність підходів до реалізації державної політики з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

– політико-правових аспектів реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції України;

– основних завдань Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції;

– ключових напрямків співробітництва України з Європейським Союзом;

– європейських стандартів сталого економічного розвитку та проблемних (основних) аспектів їх впровадження в Україні;

– механізмів реалізації підписаної Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом та переваг для України від вступу до ЄС;

– стану виконання міжнародних договорів України і домовленостей між Україною та Європейським Союзом, національних програм співробітництва України з НАТО;

 

уміння

– аналізувати, узагальнювати й розкривати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції України;

– визначати суть основних програмних документів і планів заходів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема тих, що спрямовані

на виконання Угоди та забезпечення співробітництва між Україною та НАТО;

– ефективно акумулювати інформацію та реалізовувати загальнонаціональні механізми адаптації українського законодавства до законодавства ЄС і його наближення до стандартів і рекомендацій НАТО;

– повсякчасно сприяти обізнаності громадян про європейські цінності, стандарти та критерії членства України в ЄС;

– визначати основні завдання реалізації євроінтеграційної стратегії України на міжнародному та національному рівнях;

– демонструвати власну обізнаність щодо стратегічних концепцій НАТО, ініціатив НАТО у Південно-Східній Європі, реалізації програми "Партнерство заради миру";

 

навички

– дотримуватися у своїй професійній діяльності європейських норм та стандартів;

– застосовувати набуті вміння та знання в практичній діяльності публічного службовця задля виконання першочергових зобов'язань України в частині реалізації євроінтеграційної стратегії;

– сприяти підвищенню рівня поінформованості громадян України щодо реалізації державної євроінтеграційної політики, політики євроатлантичної інтеграції та залученню громадян України до процесу комунікації у зазначених сферах.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом