КОНСТРУКТИВНЕ ВИВЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЛАЙФХАКІВ MICROSOFT OFFICE WORD ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Конструктивне вивчення інструментів та лайфхаків Microsoft Office Word для вирішення професійних задач держслужбовців

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Технічні вміння

Опис програми:

Напрям (напрями) підвищення кваліфікації, який (які) охоплює програма  - редагування , форматування та  автоматизація (адміністрування) робочих процесів засобами програми Microsoft Word.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямована програма це:

 • Редагування та форматування текстів;
 • створення стилів для документа;
 • застосування «гарячих клавіш» при редагуванні у текстах;
 •  вставлення графічних об’єктів;
 •   створення та побудова макету в текстовому файлі,
 •   злиття різних типів документів.

Мета програми:

Оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання та обов’язки шляхом ефективного використання Microsoft Word в практичній діяльності для автоматизації процесів обробки і презентації інформації

Очікувані результати навчання:

демонструвати знання та розуміння

-    правила роботи в Microsoft Word ;

-    створювати стилі для  документів;

-    ефективне використання «навігації» в текстах;

-    створювати графічні об’єкти в Microsoft Word (таблиці, фігури, Текстове поле, Smart Art, діаграми та ін.);

-    змінювати макет;

-    проводити рецензування текстів;

-    покрокове  злиття документів

 

уміти

-    застосовувати інструменти Microsoft Word для швидкого редагування та форматування великих текстів;

-    редагувати макет;

-    працювати з графічними об’єктами Microsoft Word.

Заняття проводяться в інтерактивному режимі і включають в себе  міні-лекції та виконання  практичних  та самостійних робіт. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Microsoft Word. Налаштування робочого середовища. Microsoft Word. Створення стилів для тексту. Робота зі службами пошуку та заміни фрагментів тексту. 
 2. Microsoft Word. Операції з фрагментами та форматування тексту
 3. Microsoft Word. Робота з таблицями. Способи створення таблиць. Робота з елементами таблиці.
 4. Microsoft Word. Використання та редагування багаторівневих маркірованих та нумерованих списків. "Майстер створення зв’язків".
 5. Microsoft Word. Вставлення графічних об'єктів. Меню "Вставлення". Меню Рецензування. Створення приміток. Записування виправлень.

Додаткова інформація:

Тривалість та обсяг програми: 30 академічних годин (5 год. – лекції, 25 год. – практичні заняття) (1 кредит ЄКТС).


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник

Вимоги до учасників навчання:
державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Лабораторна 1/62, м. Київ

Київ