КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Комунікативні технології та впровадження змін у сфері публічного управління

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

поглиблення теоретичних знань з проблем організації комунікаційного простору, подолання комунікаційних бар’єрів, стратегії і техніки ведення переговорів та набуття практичних вмінь і навиків формування належного рівня комунікативності та інформаційної культури державних службовців для підвищення ефективності процесу комунікації, зменшення опору змінам, управління змінами в установі

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Комунікація як акт спілкування. Подолання труднощів у комунікаціях. Шляхи організації комунікаційного простору

Тема 2. Ефективне спілкування з відвідувачами органів влади: норми і правила етики професійного спілкування у цифро візованому світі

Тема 3. Стратегія і техніка ефективного спілкування з відвідувачами в органах влади

Тема 4. Впровадження змін в установі, організації

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

сутності змін та природи їх виникнення;

теоретичних основ організації комунікаційного простору та процесу управління змінами на індивідуальному, груповому та командному рівні;

принципів продуктивної взаємодії з людьми;

особливостей функціонування організації в умовах змін;

порядок управління опором змінам;

ролі керівника в процесі змін;

сучасних концепцій, моделей, методів та інструментів з управління змінами;

основ технології підготовки і проведення ділових нарад, зустрічей, публічних виступів;

етнокультурних особливостей ділового спілкування.

уміння:

застосовувати теоретичні знання з техніки комунікації в процесі професійної діяльності;

долати комунікаційні бар’єри в процесі управління змінами;

оцінювати причини та ознаки конфліктної ситуації;

виробити власний стиль розв‘язання конфліктів;

аргументувати свою думку;

володіти і ефективно використовувати різноманітні комунікативні технології в сфері публічного управління;

формувати ключові повідомлення; 

визначати необхідні канали комунікації для доступу до цільових аудиторій;

переконувати та відстоювати інтереси свої організації чи установи.

 

навички:

організації комунікативного простору в процесі управління змінами;

володіння та ефективного використання різноманітних прийомів аргументації і переконання;

планування і розробки проекту змін (особистих, командних, організаційних), застосовуючи технології і моделі управління змінами;

управління опором змінам;

аналітичного мислення;

планування професійного розвитку;

протистояння спробам маніпулювання.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом