КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

КОМУНІКАТИВНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЕРІВНИКА-ЛІДЕРА

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: сформувати у слухачів сучасні знання щодо сутності, значення, ролі комунікативної майстерності для управлінської лідерської діяльності в органах влади та актуалізувати навички і вміння комунікативної майстерності з метою організації та здійснення ефективної командної взаємодії.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 

Структура програми[1]:

Тема 1. Комунікативна майстерність керівника як агента змін

- Етико-психологічні принципи управлінської діяльності.

- Особливості діяльності керівника.

- Подолання ілюзій щодо управлінської діяльності.

- Підходи до управлінської діяльності.

- Соціальні ролі керівника-лідера.

- Сфери діяльності керівника-лідера.

- 10 професійних навичок, які будуть актуальні через 5 років, названі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

- Людяність керівника-лідера.

- Людина як айсберг.

- Орган влади як айсберг.

- Необхідність понятійної однозначності.

- Спрямованість взаємодії при вирішенні управлінських завдань.

- Алгоритми взаємодії керівника зі співробітниками.

- Спіраль обмеження реальності та спіраль безмежної реальності.

- Позитивне мислення в управлінській діяльності.

- Позитивне світосприйняття.

- Рамка позитивного мислення і світосприйняття: позитив, конструктив, відповідальність.

- Зона комфорту та вихід з неї.

 

Тема 2. Комунікативна майстерність в управлінській діяльності

- Етико-психологічні принципи управлінського спілкування.

- Особливості управлінського спілкування.

- Складові комунікативної компетентності.

-  Комунікативний потенціал керівника.

- Особисті цілі учасників комунікативної взаємодії.

- Функції, механізми, форми ділового спілкування.

- Слова як ключі та найтонший дотик до серця.

- Дорогоцінний щоденний привілей.

- Найважчий вантаж – власні думки у голові.

- Умови гарного дня.

- Залежність стилю життя від думок.

- Причини непорозуміння між керівником і підлеглим.

- Методи комунікативного впливу.

- Ключові навички міжособистісного спілкування.

- Основні елементи «екологічного» організаційного середовища.

- Стилі взаємодії у колективі.

- Види критики та їх вплив на результативність діяльності.

- Чудова команда – «Команда сто».

- Формула постановки цілей.

- Піраміда ідентичності команди.

- Самооцінювання: зміцнення довіри і створення команди.

- Довіра та повага до підлеглих.

- Уміння говорити та уміння мовчати.

- Три сита Сократа.

- Професійний комплімент як інструмент формування позитивної атракції.

- Ментальний клінінг.

- Особиста формула та скарбничка позитиву.

 

  Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

·   сутність основних понять за темою;

·  етико-психологічні принципи управлінської комунікативної діяльності;

·  підходи до управлінської діяльності;

·   соціальні ролі керівника-лідера як суб’єкта управління;

·  сфери діяльності керівника-лідера;

·  виклики для керівника-лідера;

·  лідерські навички та дії;

·  спільні та відмінні риси керівництва та лідерства;

·   рівні, кола, матрицю лідерства;

·  складові комунікативної компетентності;

·  складові, механізми, методи, форми ділового спілкування;

·  особливості управлінського спілкування (взаємодія, взаєморозуміння);

·  типи взаємодії (партнерська, маніпулятивна, конфліктна);

·  функції, механізми, рівні ділового спілкування;

·  етико-психологічні принципи управлінського спілкування;

 

вміти:

·    сутність комунікативної майстерності в органах влади; 

·    застосовувати механізми подолання ілюзій щодо управлінської діяльності;

·    досліджувати та оцінювати джерела особистої влади;

·    оцінювати рівень комунікативної майстерності (власної та співробітників);

·    виявляти, оцінювати, ефективно використовувати у професійній діяльності комунікативний потенціал (власний та співробітників);

·    визначати мету управлінського спілкування;

·    аналізувати особисті цілі учасників комунікативної взаємодії;

·    проявляти емпатію та симпатію до співробітників для ефективної взаємодії і створення здорової психологічної атмосфери у колективі;

·    виявляти та усувати причини непорозуміння між керівником і підлеглим;

·    оцінювати та удосконалювати власну комунікативну майстерність;

·    ідентифікувати, уподібнювати, ототожнювати себе зі співробітниками в процесі спільної професійної діяльності в органах влади;

·    чітко та переконливо викладати свої думки;

·    слухати та чути співрозмовника;

·    чітко відповідати на запитання та виступати.

Програма розроблена з урахуванням методології та матеріалів тренінгового курсу «Академія лідерства Ради Європи» за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».

[1] Під час тренінгу використовуються матеріали експерта Ради Європи ДЖ. Джексона (Великобританія), автора Програми Ради Європи «Академія Лідерства».

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладача Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Програма призначена для усіх, хто цікавиться проблемами удосконалення комунікативної майстерності в процесі реалізації управлінської лідерської діяльності. Учасники навчання зможуть актуалізувати навички і вміння комунікативної майстерності з метою максимальної самореалізації та здійснення ефективної командної взаємодії.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом