ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

формування в учасників професійного навчання компетентностей володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

 1. Основи місцевого економічного розвитку

2. Роль інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку

3. Залучення іноземних інвестицій

4. Інновації та інвестування

5. Основи інвестиційних проєктів

6. Просування інвестиційних можливостей території та переговорний процес


Очікувані результати:

  За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  1. знання

  • економічної сутності інвестицій;
  • ролі інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку;
  • методів просування інвестиційних можливостей території;
  • алгоритмів дій місцевих органів влади в роботі з інвестиційними проєктами.

  2. уміння:

  • формувати мети, змісту та форми бізнес-плану;
  • аналізувати пропозиції інвестиційного проекту, обирати найкращий метод для просування інвестиційної можливості;
  • створювати промислові зони, ділянки типу «грінфілд» та «браунфілд»;
  • використовувати вебсайти та іншу інформаційну підтримку для просування інвестицій та взаємодії учасників інвестиційного процесу

  3. навички:

  • ідентифікації дій місцевих органів влади в сфері державного управління інвестиційної діяльності;
  • залучення інвесторів для просування потенціалу місцевого інвестиційного проекту;
  • оцінювання ефективності інвестиційних проектів з використанням основних показників та методів ідентифікації.

  Додаткова інформація:

  Цільова група:

  • заступники голів місцевих державних адміністрацій, державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад, депутати місцевих рад.

  Волосюк Марина Валеріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, позаштатний викладач Центру.


  Для кого призначена ця програма:

  Категорії посад державної служби: В Б

  Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


  Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

  Набір слухачів не розпочато.

  Місце проведення курсу

  Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

  Миколаївська

  Інші навчальні заходи за цим напрямом