ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Метою програми є формування у слухачів компетентностей досконалого володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

 1. Основи місцевого економічного розвитку.

2. Роль інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку.

3. Залучення іноземних інвестицій.

4. Інновації та інвестування.

5. Основи інвестиційних проектів.

6. Просування інвестиційних можливостей територій та переговорний процес.

Очікувані результати:

  За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  1. знання

  • економічної сутності інвестицій; ролі інвестицій та інвесторів у місцевому економічному розвитку; мети інвестиційної діяльності; мотивів та інтересів інвесторів; інвестиційного клімату та його моніторингу; ролі майна для економічного розвитку та інвестицій; питань ефективного інвестування в інноваційну діяльність; пасивних та активних методів просування інвестиційних можливостей території; алгоритм дій місцевих органів влади в роботі з інвестиційними проектами.

  2. уміння:

  • прискорення процесу залучення інвесторів; створення промислових зон, ділянок типу «грінфілд» та «браунфілд»; формування мети, змісту та форми бізнес-плану та пропозиції інвестиційного проекту; використання веб-сайтів та іншої інформаційної підтримки для просування інвестицій та взаємодії учасників інвестиційного процесу; обрання найкращого методу для просування інвестиційної можливості.

  3. навички:

  • ідентифікації проблемних питань та факторів залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток; оцінювання інвестиційних проектів з використанням показників; ідентифікації дії місцевих органів влади для просування потенціалу місцевого інвестиційного проекту та залучення інвесторів.  Додаткова інформація:

  Цільова група:

  • 14 Лютого 2020: посадові особи місцевого самоврядування,  депутати Нечаянської сільської ради.
  • 11 Березня 2020: посадові особи місцевого самоврядування,  депутати Арбузинської селищної ради.

  Викладачі:

  Волосюк Марина Валеріївна - канд. екон. наук, доцент кафедри економічної політики та безпеки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.


  Для кого призначена ця програма:

  Категорії посад державної служби: В Б

  Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


  Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

  Набір слухачів не розпочато.

  Місце проведення курсу

  Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

  Миколаївська

  Інші навчальні заходи за цим напрямом