«ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК. ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ»

«ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК. ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА ВИПАДКИ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Метою загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації  «Гендерна рівність та права жінок. Запобігання і реагування на випадки дискримінації за ознакою статі» є набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування компетентностей щодо реалізації стратегії гендерної рівності в системі органів публічної влади, набуття знань про правові та організаційні засади запобігання і реагування на випадки дискримінації за ознакою статі; формування гендерної свідомості та культури; вмінь і навичок щодо застосування гендерної рівності при вирішенні питань, що виникають у професійній діяльності.

 Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: професійні знання

 Цільова група:

         -  державні службовці  категорій «Б» та «В».

          -  посадові особи місцевого самоврядування I-VII;;

          - депутати місцевих рад;

 Обсяг програми:  1,0 кредит ЄКТС.

Тривалість програми та організація навчання:  15 днів

5 днів  відеоконференції по 2 академічних години з кожної теми в системі ZOOM

9 днів - навчальний матеріал опрацьовується слухачами самостійно  в режимі віддаленого часу в особистому кабінеті на віртуальній аудиторії Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/

1 день – підсумковий контроль.

      Поточний контроль: опрацювання текстів лекцій та поточне тестування з кожної теми.

 Підсумковий контроль: підсумкове комп’ютерне тестування.

 Структура  програми

Тема 1. Гендерна рівність та права жінок: поняття, зміст, завдання. Види й ознаки дискримінації за ознакою статі.

Тема 2. Стратегія гендерної рівності: європейський досвід та особливості реалізації на національному рівні. Особливості реалізації комплексного гендерного підходу та гендерного аналізу в системі органів публічної влади.

Тема 3. Нормативно-правові основи забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі.

Тема 4. Механізми запобігання і реагування на випадки дискримінації за ознакою статі в системі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тема 5. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

 Очікувані результати навчання 

знання

      понять гендерної рівності та прав жінок;

      правових механізмів забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі;

      особливостей реалізації стратегії гендерної рівності на національному рівні;

      складових забезпечення рівних прав та можливостей  жінок та чоловіків в Україні;

       особливостей застосування комплексного гендерного підходу та гендерного аналізу в системі органів публічної влади;

      механізмів запобігання і реагування на випадки дискримінації за ознакою статі в системі органів публічної влади;

-  основних положень Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».

уміння

      застосовувати гендерний аналіз в процесі підготовки пропозицій та рішень на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

      вирізняти гендерні проблеми та інтереси різних груп та враховувати їх при розробці, реалізації та оцінці програм, проєктів, бюджетів;

      виявляти факти порушень прав людини та дискримінації за ознакою статі;

      запобігати і реагувати  на випадки дискримінації за ознакою статі в публічному управлінні;

      критично оцінювати власну професійну компетентність на підставі знань про гендерну  рівність,  гендерну дискримінацію;

      створювати умови для гендерної рівності у професійній діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- реалізовувати механізми гендерної політики в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. 

навички

      оцінювання соціальних та культурних явищ в контексті ґендерної рівності; 

      ідентифікації проявів гендерної дискримінації, гендерного насильства, реагування на такі прояви з метою їх мінімізації та усунення;

      формування та реалізації  ґендерної  політики в органах державаної  влади та органах місцевого самоврядування;

      використання оптимальних гендерних підходів у роботі з персоналом та громадянами;

      створення умов, у межах своїх повноважень, підвищення спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

      застосовування на практиці сучасних підходів, інструментів і методів впровадження ґендерної  політики в органах публічної влади;

формування культури толерантності та протидії дискримінації. 

Додаткова інформація:

За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна,

директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

Інші програми за цим напрямом