ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ В УМОВАХ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

     засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

     підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

     розвиток системи фінансової грамотності, знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 

Структура програми:

1. Власний бюджет і фінансове планування: Доходи сім’ї та їх прогнозування. Класифікація та аналіз сімейних витрат. Правило 10%. Планування, аналіз та збалансованість сімейного бюджету. Власна фінансова безпека. Планування значних фінансових подій. Способи захисту сім’ї від ризиків. Складання та коригування сімейного фінансового плану. Диверсифікація сімейного бюджету.   

  2. Податки і податкова культура:       Роль податків в суспільстві. Сутність та обов’язкові елементи податків. Особливості стягнення податків в Україні. Нормативно-правові документ регулює податкові відносини в Україні. Відповідальність платників податків за несплату своїх податкових зобов’язань.

3. Фінансова та юридична складова заощаджень, запозичень та інвестицій в контексті запобігання та протидії корупції: Фінансові документи, їх призначення та види. Захист персональних даних. Вкладні рахунки, особливості їх відкриття, функціонування та гарантії повернення. Особливості оформлення кредитних договорів з банківськими та небанківськими фінансовими установами. Фінансові піраміди. Документальне оформлення та нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

4. Практична імплементація базисів фінансової грамотності в площині  антикорупційного законодавства:        Аналіз та розрахунок доходів декларанта та членів його сім’ї. Необхідність отримання та зберігання оригіналів/копій документів, що підтверджують доходи та витрати фізичної особи. Моніторинг та розуміння первинних фінансових документів, правоустановчих та інших документів, що використовуються при поданні електронної декларації. Відповідальність за незабезпечення збереження документів.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом