ЕТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Етика управлінської діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчальної програми: формування комплексу професійних компетентностей щодо основ психологічних аспектів управлінської діяльності, професійного діагностування та вироблення індивідуальної тактики професійного самовдосконалення, а також сприятливого морально-психологічного клімату для ділових взаємовідносин, взаємної поваги і вимогливості у колективі.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: загальна кількість годин – 10 годин; аудиторних занять – 8 годин, самостійна робота – 2.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні

знати:

-         зміст понять «корпоративна культура», «організаційні цінності», «імідж»;

-         роль корпоративної культури як інструменту управління;

-         засоби гармонізації цінностей в органах державної влади

-         підвищення активності особистості публічного службовця та регуляції його поведінки, дотримання ним етичних норм;

-         психології  керівництва і лідерства;

-         особливостей міжособистісних відносин в організації,

-         психології та етики управлінського впливу;

-         психологічних аспектів реалізації загальних функцій управління:

-          комунікативної компетентності та прийняття рішень;

-         психологічних та культурних аспектів організації праці та професійної діяльності публічного службовця.

вміти:

-       узгоджувати власні та колективні організаційні цінності;

-       володіти навичками здійснення самоаналізу;

-       використовувати технології зміцнення лідерських позицій в емоційно-напружених, проблемних та конфліктних ситуаціях;

-       володіти техніками і методами регуляції власного емоційного стану.

Додаткова інформація:

Запрошуємо до співпраці!

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

21100 м. Вінниця, вул. Театральна, 15, телефон/факс: (0432) 61-15-41

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом