ЕТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Етичне лідерство

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Дана Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова методика «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», Хмельницьким центром ППК та Центром експертизи доброго врядування Ради Європи.

У навчальній програмі також враховано практичний досвід й методику викладання питань доброчесності й етичного лідерства публічним службовцям в Грузії, Молдові, Україні, досліджені в рамках проекту «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку для публічних службовців», що впроваджувався Регіональним фондом країн Східного партнерства з питань реформи державного управління та Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».

Мета програми – формування лідерських компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, впровадження етичних стандартів та правил поведінки.

Форма навчання – очна (денна).

Обсяг програми в кредитах ЄКТС – 0,5. Очне навчання за короткостроковою програмою триває 2 дня (15 годин; аудиторних занять – 13 годин, самостійна робота – 2 години).

Зміст програми.

Тема 1. Правові та морально-етичні норми проходження служби в органах місцевого самоврядування.

1.1. Норми права vs норми моралі.

1.2. Цінності успішного управління на місцевому рівні – цінності лідерства.

Тема 2. Особливості професійної культури та етичного лідерства. Дилеми етичного лідера.

2.1. Професійна культура публічного службовця.

2.2. Лідерство і доброчесність. Виклики доброго врядування.

2.2. Бенчмаркінг лідерства.

Тема 3. Етичне лідерство в громаді: реальність чи міф (Оксфордські дебати). 

Тема 4. Самооцінка етичного лідера. 

Очікувані результати навчання.

Після проходження навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації учасники навчання повинні знати:

- норми чинного законодавства, які регулюють питання проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;

- основи етичного лідерства; бенчмаркінг лідерства;

- особливості професійної культури посадових осіб місцевого самоврядування та етичного лідерства;

-  дилеми етичного лідерства.

Слухачі повинні уміти чітко розмежовувати поняття «керівник», «лідер», «лідерство», «професійна культура», «етика», «доброчесність», «етичне лідерство», «етична культура», застосовувати в практичній діяльності компетентності етичного лідерства, оцінювати свої лідерські якості. 

Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом