ЕМОЦІЙНИЙ КЛІНІНГ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ДОВГОЛІТТЯ

ЕМОЦІЙНИЙ КЛІНІНГ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОГО ДОВГОЛІТТЯ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: сформувати у слухачів сучасні знання щодо сутності та значимості емоційного клінінгу для забезпечення професійного довголіття для роботи в органах влади та актуалізувати у слухачів навички і вміння емоційного клінінгу.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 

 Структура програми[1]:

Тема 1. Емоційний клінінг та професійне довголіття

-    «Кристал життя» або балансна модель життя.

-    Види втоми: фізична, емоційна, інтелектуальна, духовна.

-     «Індекс здоров’я».

-     Емоції та хвороби.

-     Слова-ліки та слова-отрута.

-     Професійне вигорання та професійне здоров’я.

-     Формула виживання.

-     Афірмації як інструмент «запуску» механізмів життєстійкості.

-     Вибір власного кольору-світу в житті.

-     Веселка життя.

-     Складові професійного довголіття.

-     Kоефіцієнт життєвої енергії (VQ).

-     Точки опори.

-      Секрет гармонії тіла та душі.

-     Дев’ять способів любові.

-     Етапи любові до себе.

Тема 2. Ментальний клінінг або перемога над негативним мисленням

-     Ментальне сміття.

-     Алгоритм винесення сміття з голови.

-     Перехід до позитивного мислення.

-     Ревізія власних думок.

-     «Колесо уваги» або як спекатися негативних думок.

-     Рецепт гарного дня.

-     Два могутні засоби: посмішка та мовчання.

-     Щира посмішка або профілактика хвороб.

-     7 причин посміхатися: науковий підхід.

-     «Золоті слова» або професійні компліменти.

-     Самотренінг від «зеленої жаби» заздрості.

Тема 3. Емоційне лідерство або мистецтво управляти власними емоціями та своїми відносинами з іншими

-     «Мантра для ображених» від Ошо.

-     Компоненти емоційного лідерства.

-     Розвиток емоційного лідерства та кристал життя.

-     Алгоритм передавання емоцій у колективі.

-     Барометр погоди у колективі.

-     Різнокольорова спектральність щоденного настрою.

-     Шкала емоційних тонів.

-     Щоденник емоцій.

-     Збереження високого емоційного фону.

-     Формула професійного щастя.

-     Уміння дихати щастям.

-     Таємниці щасливої Людини.

-     Рецепт щастя на кожний день.

 

  Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

·   сутність основних понять за темою;

·  ключові симптоми втоми;

·  чинники, що впливають на забезпечення професійного довголіття;

·  стратегії емоційного клінінгу;

·  інструментарій ментального клінінгу;

·  стратегії професійного довголіття;

·  умови забезпечення професійного здоров’я;

·  механізми емоційного лідерства;

·  шкалу емоційних тонів;

·  правила формування професійних компліментів;

·  рецепт щастя на кожний день;

·  формулу професійного щастя;

·  складові індексу здоров’я;

·  чинники коефіцієнту життєвої енергії;

·  алгоритм винесення ментального сміття з голови;

вміти:

·    досліджувати сутність професійного довголіття крізь призму власної управлінської діяльності; 

·    обґрунтовувати значимість емоційного клінінгу в контексті забезпечення професійного довголіття;

·    визначати дієві шляхи емоційного клінінгу;

·    оцінювати вплив емоційного клінінгу на власну управлінську діяльність;

·    виявляти причини та ліквідовувати наслідки появи негативних емоцій;

·    застосовувати інструментарій ментального клінінгу у щоденній діяльності;

·    оцінювати впливи емоційного клінінгу на емоційність співробітників;

·    коригувати власну професійну діяльність в контексті переходу до позитивного мислення;

·    застосувати отримані знання, уміння, навички в управлінській професійній діяльності;

·    удосконалювати власну емоційну компетентність для здійснення командної діяльності;

·    використовувати емоційний клінінг для поліпшення професійного здоров’я і запобігання професійному вигоранню співробітників;

·    підтримувати емоційну взаємодію у колективі;

·    протидіяти емоційному вигоранню співробітників;

·    формулювати та реалізовувати формулу професійного щастя у колективі;

·    візуалізувати та оцінювати щоденну емоційність власну та колективу;

·    ефективно застосувати алгоритм передавання емоцій у колективі;

·    регулювати барометр погоду у колективі.

Програма розроблена з урахуванням методології та матеріалів тренінгового курсу «Академія лідерства Ради Європи» за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».

[1] Під час тренінгу використовуються матеріали експерта Ради Європи ДЖ. Джексона (Великобританія), автора Програми Ради Європи «Академія Лідерства».

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладача Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова

Необхідна кваліфікація слухача:
Програма призначена для усіх, хто цікавиться проблемами підвищення рівня ефективності та результативності шляхом здійснення емоційного та ментального клінінгу. Учасники навчання сформують власне розуміння щодо значимості емоційного клінінгу та ментального клінінгу для підтримання професійного здоров’я та забезпечення професійного довголіття в органах влади.


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Викладачі на курсі

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом