ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

     засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

     підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

     розвиток системи фінансової грамотності, знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 

Структура програми:

1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики: Повноваження Національного агентства щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики. Основні засади державної антикорупційної політики. Антикорупційна стратегія.

2. Формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Процедура формування інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Формування та ведення Реєстру. Оприлюднення та надання інформації Реєстру.

3. Форма та структура декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: Правила заповнення форми декларації осіб, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Основні вимоги до заповнення Декларації. Відомості, які необхідно зазначити в першому розділі Декларації. Відмова членів сім’ї державного службовця подавати інформацію про свої доходи.

4. Відповідальність за завідомо недостовірні відомості у декларації. Запобігання корупції: Відповідальність за порушення державним службовцем вимог фінансового контролю, а саме за неподання, несвоєчасне подання Декларації або подання недостовірних  відомостей у Декларації. Відповідальність членів сім’ї декларанта за надання неповної інформації про свої доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру або відмову у її наданні такої інформації. Організації роботи із запобігання та виявлення корупції.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

 

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом