ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ЕТИКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

     засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

     підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

     розвиток системи фінансової грамотності, знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 

Структура програми:

1. Актуальність впровадження етичних стандартів в системі державної служби. Етика державного службовця як одне із засобів боротьби з корупцією: Етичні протидії корупції. Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі етичного знання. Суспільний контроль, як істотний фактор відстеження етичної діяльності представників влади. Професійна мораль. Основні принципи та норми етики державного службовця та працівника органів місцевого самоврядування.

2. Етичні засади відносин державних службовців, та працівників органів самоврядування і громади: Культура спілкування з громадянами. Партнерські відносини представників влади з громадою. Феномен довіри громадян до владних структур.

3. Конфлікти інтересів на державній службі: етичні аспекти: Ситуації потенційного конфлікту інтересів. Сфери діяльності в яких можливі конфлікти інтересів. Основні засоби врегулювання конфлікту інтересів на державній службі.

4. Відповідальність за порушення правил етичної поведінки: Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, правил етичної поведінки. Види відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та матеріальна. Порядок притягнення до відповідальності.

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом