ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Опис програми:

Програма передбачає очну форму навчання.

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС (60 год)

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування, відповідальні за питання розвитку територій.

Мета програми: розвиток професійних компетентностей посадових осіб місцевого самоврядування, необхідних для використання інструментів стратегічного планування та маркетингу територій, залучення інвестицій, визначення джерел фінансування та індикаторів оцінювання місцевого економічного розвитку.

Додаткова інформація:

Структура програми

Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку територій.

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації. Відкриті дані.

Партисипативна демократія. Партисипативний бюджет як форма залучення громадськості до прийняття рішень на місцевому рівні. Бюджет участі.

Маркетинг і брендинг територій.

Управління проектами місцевого економічного розвитку. Фінансування проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Міжмуніципальне співробітництво як засіб фінансування місцевого економічного розвитку.

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку. Залучення іноземних інвестицій.

Стратегічне екологічне оцінювання. Управління твердими побутовими відходами як складова муніципального менеджменту.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 60

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Полтава вул. Європейська 49

Полтавська

Інші навчальні заходи за цим напрямом