ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ

Ефективне планування часу

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 18 лютого 2021 р. № 26-21
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
  • Управління змінами
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Прийняття ефективних рішень

Опис програми:

Обсяг програми: 8 годин ( 0,3 ЄКТС)

Цільова аудиторія: Державні службовці категорії «Б» і «В» та посадові особи місцевого самоврядування

 Мета курсу: Удосконалення компетенцій з питань управління часом, шляхом ефективного цілепокладання, планування, самоорганізації, самоконтролю і самомотивації для підвищення особистісного розвитку та власної командної ефективності.

Теми, що виносятся на розгляд: 

Тема 1. Сутність та роль тайм-менеджменту. Планування робочого часу. Прийняття рішень про пріоритети в тайм- менеджменті

Тема 2.  Цілепокладання в системі тайм-менеджменту. Самоконтроль і самомотивація. Заходи проти нераціонального використання часу

В результаті проходження курсу слухач знатиме: 

  • сутнісні характеристик тайм-менеджменту, ролі, цінності часу, як найдорожчого ресурсу;
  • основи концепції самоменеджменту особистості;
  • основи технології самоорганізації часу та боротьби з поглиначами (крадіями) часу

В результаті проходження курсу слухач умітиме:

  • здійснювати стратегічне і повсякденне планування своєї діяльності та життєдіяльності;
  • застосовувати  технології, методи, прийоми тайм-менеджменту під час планування різних сфер життя;
  •  реалізовувати сформовані навички, для компетентної професійної реалізації та гармонійної життєдіяльності

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Київ, площа Лесі Українки, 1

Київ

Інші програми за цим напрямом