ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ЯК ЗАЛУЧАТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ І РОЗБУДОВУВАТИ СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ: ЯК ЗАЛУЧАТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ І РОЗБУДОВУВАТИ СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань планування та здійснення комунікації з метою залучення громадськості і розвитку соціального капіталу (тренінгова програма «Академія лідерства»: модулі «Комунікація», «Активне слухання», «Участь громадськості», «Соціальний капітал») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», Волинським обласний центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та Центром експертизи доброго врядування Ради Європи.


Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: комунікації та взаємодія

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання: сутності комунікаційної політики, комунікативної стратегії та критеріїв ефективності комунікації в діяльності органу публічної влади;

            типів (видів), рівнів громадської участі та методик її забезпечення;

        сутності соціального капіталу та його ролі як базового ресурсу розвитку громади

уміння: визначати цілі та пріоритети комунікації;

              застосовувати методику бенчмаркінгу для аналізу рівнів та показників участі громадськості;

              працювати з моделлю «CLEAR» для аналізу факторів участі громадськості

навички: використання різних каналів (способів) та інструментів комунікації;

                застосування технік активного слухання;

                використання різних можливостей для розвитку соціального капіталу громади.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Теоретичні основи комунікативної політики органу публічної влади

Тема 2. Комунікативна стратегія

Тема 3. Активне слухання і зворотний звязок

Тема 4. Участь громадськості

Тема 5. Бенчмаркінг участі

Тема 6. Соціальний капітал

Підсумковий контроль результатів навчанняДодаткова інформація:

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Поточний контроль передбачає оцінку участі в пленарних обговореннях, в груповій роботі; виступи на практичних заняттях, експрес-контроль, перевірку результатів виконання практичних завдань, самостійної роботи.

Підсумковий контроль здійснюється шляхом тестування учасників навчання в системі електронного навчання Moodle і передбачає успішне виконання не менше ніж 60 % тестових завдань (10 балів). Ваговий бал – 1.

Документ (сертифікат) про підвищення кваліфікації видається за умови участі у навчанні, проходженні поточного та підсумкового контролю.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.6

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

М. Луцьк, проспект Відродження, 24

Волинська

Інші навчальні заходи за цим напрямом