ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Опис програми:

Програма передбачає змішану форму навчання.

Обсяг програми: 1 кредит ЄКТС (30 год).

Цільова аудиторія: Посадові особи виконавчих апаратів районних рад, виконкомів об’єднаних територіальних громад, міськрайвиконкомів,  відповідальні за взаємодію із засобами масової інформації, депутати місцевих рад.

Додаткова інформація:

Актуальність :

Нині, коли процес децентралізації в Україні входить у свою завершальну стадію, підвищується значення органів місцевого самоврядування. Вони разом зі збільшенням своїх бюджетів отримують більше повноважень та обов’язків на своїх територіях. Від органів місцевого самоврядування залежить вирішення практично всіх питань, пов’язаних із соціально-економічним розвитком у громадах. Не в останню чергу їх вдале вирішення залежить від комунікацій між органами влади на місцях і місцевими мешканцями. Для цього відповідним радам і виконкомам необхідно налагодити комунікацію зі засобами масової інформації (ЗМІ). Преса, радіо, телебачення, Інтернет відіграють важливу роль практично на всіх етапах вивчення та формування громадської думки щодо вирішення актуальних проблем громади. Ефективно налагоджувати комунікації зі ЗМІ означає вміння співробітників місцевих органів самоврядування здійснювати моніторинг ЗМІ, доносити через них інформацію до своєї цільової аудиторії за допомогою різних методів, способів і заходів.

Саме тому важливе місце у підготовці фахівців посідає курс «Ефективна комунікація органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації. Медіаграмотність посадових осіб місцевого самоврядування»

 

У результаті опрацювання навчального матеріалу слухачі повинні

знати:

 • основні тенденції розвитку сучасних ЗМІ;
 • принципи взаємодії з різними ЗМІ (преса, радіо, телебачення, Інтернет);
 • структуру та цілі прес-служб;
 • вимоги законодавства щодо надання інформації органам місцевого самоврядування;
 • сутність і значення основних медіаподій (прес-конференцій,брифінгів, прес-турів і т.і.);
 • етика (норми) поведінки під час комунікацій зі ЗМІ;
 • принципи лобіювання ідей в ЗМІ.

уміти:

 • планувати роботу щодо налагодження ефективної співпраці зі ЗМІ;
 • готувати прес-релізи;
 • готувати інтерв’ю керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування;
 • організовувати та проводити прес-конференції;
 • робити та розповсюджувати фотографії та відео;
 • проводити моніторинг ЗМІ;
 • ведення органами влади своїх електронних ресурсів;
 • організовувати обробку інформації засобами сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
 • застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та здійснення комунікаційної діяльності.

Навчально-тематичний план 

з/п

Тема заняття

Кількість годин

аудиторних занять

вебінар

самостійної роботи

1.

Сучасні ЗМІ. Прес-служба та її завдання.

2

2

-

2.

Робота працівників прес-служби.

2

-

2

3.

План інформаційної діяльності.

2

-

-

5.

Вміння створювати повідомлення, прес-релізи, оголошення, анонси,фото та відео репортажі.

2

2

2

6.

Вміння створювати цікаві для ЗМІ приводи

-

2

2

7.

Підготовка та участь в інтерв’ю.

2

-

-

8.

Використання сучасних інформаційних технологій у роботі ЗМІ (технічні засоби, соціальні мережі).

2

-


9.

Робота в умовах надзвичайних і кризових ситуацій.

-

2

-

10.

Етика (норми) поведінки комунікацій зі ЗМІ.

-

2

-

11.

Підсумковий контроль

2

-

-

 

Всього:       30 год.                                           

14

10

6


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Полтава вул. Європейська49

Полтавська

Інші навчальні заходи за цим напрямом