ДОКУМЕНТ ЯК ФОРМА ПИСЕМНОГО ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Документ як форма писемного публічного мовлення

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

МЕТА ПРОГРАМИ: формування необхідного рівня знань основ про діловий документ і  діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління.

Загальна короткострокова програма розрахована на поглиблене вивчення ділових документів (правил оформлення окремих видів документів, стандартизації ділового тексту, складанні та оформленні службових листів в системі документообігу  публічного управління та ін.).

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: очна (дистанційна в режимі реального часу)

 

ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ: триденний семінар

 

ОБСЯГ ПРОГРАМИ: 1 кредит ЄКТС

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ :

Тема 1. Особливості писемного мовлення

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Тема 3. Правила оформлення окремих видів документів. Національний стандарт України

Тема 4. Стандартизація ділового тексту

Тема 5. Термінологія як основа документації

Тема 6. Мовленнєвий етикет у писемному професійному спілкуванні

Тема 7. Особливості використання самостійних і службових частин мови у документах

Тема 8. Службові листи в системі документообігу  публічного управління

Тема 9. Складання й оформлення службових листів

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ):

Знання:    

-         нормативно-правових актів, які визначають статус української мови та регламентують складання й оформлення ділових паперів у публічному управлінні й адмініструванні;

-         особливостей писемного ділового мовлення, його культури й етикету;

-         правил орфографії та пунктуації;

-         службового етикету писемної форми ділового спілкування;

-         основних змін в «Українському правописі»;

-         становлення фахової термінології;

-         професіоналізмів і фразеології фаху;

-         державного стандарту щодо оформлення ділових паперів.

 

Уміння:

-         застосовувати на практиці норми та правила сучасної української літературної мови;

-         відмінювати загальні та власні назви (імена, прізвища, географічні назви, назви  установ тощо);

-         будувати складні речення;

-         утворювати та використовувати складноскорочені слова (абревіатури);

-         грамотно здійснювати документування управлінської діяльності;

-         правильно та грамотно оформлювати основні організаційно-розпорядчі документи;

-         опрацьовувати відповідно до виробничої потреби тексти документів, що перебувають у службовому обігу;

-         готувати на основі опрацьованих текстів аналітичні огляди, довідки, висновки тощо;

-         редагувати тексти ділових паперів.

Навички: 

-         володіння основними комунікативними ознаками культури писемного мовлення;

-         використання державного стандарту щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів


Для успішного зарахування на навчання Вам необхідно:

пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування за нижчезазначеним посиланням:

https://usg.org.ua/events/dokumenty-yak-forma-pysemnogo-publichnogo-movlennya/

обов’язково заповнити Google анкету УШУ, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні. 

Контактні номера телефонів: +3 (068 ) 17-17-433; (044) 455-05-75

Електронна пошта:  ukrainska_movavcpk@ukr.net

Додаткова інформація:

Для успішного зарахування на навчання Вам необхідно:

пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування за нижчезазначеним посиланням:

https://usg.org.ua/events/dokumenty-yak-forma-pysemnogo-publichnogo-movlennya/

обов’язково заповнити Google анкету УШУ, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні. 

Контактні номери телефонів: +3 (068 ) 17-17-433; (044) 455-05-75

Електронна пошта:  ukrainska_movavcpk@ukr.net


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
09 Серпня 2021 11 Серпня 2021 0 Безкоштовно переглянути
16 Серпня 2021 18 Серпня 2021 1 Безкоштовно переглянути
Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва, будинок 3а

Київ

4.9

відгуків: 84
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9
Інші навчальні заходи за цим напрямом