«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Ділова українська мова у публічному управлінні» удосконалити комунікативну професіограму державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування з урахуванням європейських цінностей. Підвищити рівень володіння публічним службовцем державною мовою (розуміння її структури, особливостей словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому).

Оновити та покращити різні рівні мовної компетентності (знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації).

Удосконалити писемне й усне ділове мовлення для подальшої підготовки до професійної комунікації. Підвищити рівень комунікативної культури у сфері публічного управління.

 Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: професійні знання

 

 

 Форма навчання:  дистанційна  

 

 Цільова група:

         -  державні службовці  категорій «Б» та «В»;

         -  посадові особи місцевого самоврядування I-VII;

         -  депутати місцевих рад

 

Обсяг програми:  1,0 кредит ЄКТС.

 

Тривалість програми та організація навчання:  15 днів

5 днів  відеоконференції по 2 академічних години з кожної теми в системі ZOOM

9 днів - навчальний матеріал опрацьовується слухачами самостійно  в режимі віддаленого часу в особистому кабінеті на віртуальній аудиторії Класичного приватного університету:  http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/

1 день – підсумковий контроль.

 

Поточний контроль: опрацювання текстів лекцій та поточне тестування з кожної теми.

Підсумковий контроль: підсумкове комп’ютерне тестування.

Структура  програми

Тема 1. Комунікативна професіограма публічного службовця: мовна і комунікативна компетентності.

Тема 2. Усна та письмова комунікативна компетентність публічного службовця (орфоепічні та орфографічні норми української мови).

Тема 3. Іменні частини мови у професійному мовленні публічних службовців.

Тема 4. Особливості вживання розділових знаків у письмовому мовленні.

Тема 5. Ділові папери як засіб професійної комунікації публічного службовця. Вимоги до їх складання.

 Очікувані результати навчання

знання

     норм усного та писемного ділового мовлення;

     вимог до державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування  щодо вільного володіння українською мовою;

     змісту мовної і комунікативної компетентності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування;

     положень нормативно-правових актів, щодо застосування ділової української мови органами публічного управління;

     вимоги застосування української  ділової мови в професійній діяльності;

     особливостей мовного і мовленнєвого етикету державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

     правил орфографії, орфоепії, лексики та пунктуації;

     складання й оформлення ділової документації;

     службового етикету усної форми професійного спілкування;

     основних змін в українському правописі;

 

     державного стандарту оформлення ділової документації у сфері публічного управління.

уміння

     обирати й використовувати мовні засоби в діловому мовленні;

     правильно здійснювати документування управлінської діяльності;

     складати і оформлювати ділові документи згідно вимог;

     дотримуватися норм ділової української мови в професійному спілкуванні;

     складати документи відповідно до сучасних норм ділового мовлення;

-   професійно структурувати власний публічний виступ.

навички

     аналізу власного мовлення;

        редагування  текстів документації;

        використання засобів сучасної  ділової української мови залежно від умов спілкування, мети та змісту мовлення;

        використання термінологічних словників;

        володіння фаховою термінологією;

        володіння правилами побудови словосполучень і речень; усним і писемним діловим мовленням;

-    правильного оформлення професійної документації згідно з нормативною базою сучасної української ділової мови.

 

гіперпосилання на сторінку вебсайту Класичного приватного університету, на якій розміщено  програму http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/5853

Додаткова інформація:

За додатковою  інформацією звертатися : Козарь Тетяна Петрівна,

директор Центру підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

0996063888, 0674182327 (вайбер)

 

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
27 Січня 2022 01 Лютого 2022 15 Лютого 2022 16 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

вул. Жуковського 70-б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Запорізька

5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5