ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА

Ділова англійська мова

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета програми:

Удосконалення рівня володіння англійською мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання професійної діяльності на рівні досвідченого користувача в усній та письмовій формах. 

Об’єктом вивчення є ділове спілкування англійською мовою.

Предметом вивчення є: іноземний діловий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного спілкування у професійному середовищі.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі знатимуть:

·      основні граматичні, фонетичні та лексичні особливості англійської мови;

·      основи ділової лексики відповідно до ситуацій ділового спілкування на державній службі;

·      правила ділового етикету;

·      мовні особливості ведення ділової документації;

·      фразеологічні поєднання, скорочення та умовні позначення, які часто зустрічаються в писемній мові;

·      лексико-граматичні особливості ведення дискусії іноземною мовою.

 За результатами навчання слухачі умітитимуть:

·      логічно та цілісно висловлювати точку зору з питань, що обговорюються;

·      складати план та обирати стратегію доповіді, презентації проекту з професійної тематики;

·      встановлювати та підтримувати мовленнєвий контакт із співрозмовником за допомогою адекватних стилістичних засобів;

·      вести діалог проблемного характеру з використанням адекватних мовленнєвих форм;

·      володіти стратегією і тактикою спілкування в різних формах полілогічного спілкування (дискусія, диспут, дебати, обговорення та інше);

·      спілкуватися з носіями англійської мови з питань професійної діяльності, використовуючи сучасні управлінські технології;

·      пояснювати та ілюструвати процеси у сфері ділового спілкування, вживаючи відповідну ділову лексику;

·      писати резюме, анотації, ділові листи, заповнювати ділову документацію; вести ділову переписку (в тому числі через Інтернет).

 

Структура курсу

Шифри модулів/ тем

Назви

тем

Загальна кількість годин/

кредитів ЄКТС

 

Розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу

Аудиторні

заняття

(години)

Самостійна робота (години)

Т. 1

Проведення ділових переговорів.

Комунікація у компанії.

15

10

5

Т. 2

Ділова кореспонденція.

Укладання контракту.

15

10

5

Т. 3

Публічні виступи з презентацією. Композиційні моделі презентації.

Корпоративна культура.

15

10

5

Т. 4

Тімбілдинг. Складові процесу командотворення.

Лідерство у компанії.

13

8

5

 

Підсумковий контроль (тестування)

2

2

-

 Всього

60/2

40

20

Цільова аудиторія: працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та посадові особи органів місцевого самоврядування.

Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
25 Січня 2021 29 Січня 2021 25 Iнші умови переглянути
12 Жовтня 2020 16 Жовтня 2020 17 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

Інші навчальні заходи за цим напрямом