ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Децентралізація влади та децентралізація фінансів в Україні: регіональний аспект

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей учасників навчання та засвоєння знань про основи державного управління у фінансовій сфері, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення системних реформ.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

регулювання проходження державної служби;

нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України;

шляхів реалізації Стратегії державної кадрової політики та особливостей реформування інституту державної служби в умовах децентралізації;

спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  відповідно до посадової інструкції;

основних засад формування місцевих бюджетів та гендерного бюджетування;

вимог бюджетного законодавства стосовно прийняття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів з бюджету;

основних змін та доповнень нової редакції українського правопису;

основних технік ефективної комунікації;

теоретичних основ виникнення та профілактики конфліктних ситуацій;

стилів лідерства в публічному управлінніуміння:

реалізовувати завдання та вимоги законодавства про державну службу;

дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на державній службі;

супроводжувати інфраструктурні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

застосувати процедури закупівлі із дотриманням законодавства про публічні закупівлі;

працювати з електронними документами, публічною інформацією, персональними даними;

організовувати командну взаємодію;

готувати аналітичні документи, звіти;

застосовувати комунікаційні та інформаційні технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень;

проводити діагностування та самооцінювання комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;

попереджати та розв'язувати конфліктні ситуації, запобігати професійному вигоранню.

навички:

формулювання цілей і завдань, орієнтованих на результат;

здійснення гендерного бюджетного аналізу;

складання та оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі;

активного прийняття змін та інновацій;

застосування технологій оцінювання результативності службової діяльності;

володіння прийомами толерантного ставлення до багатоманітності персоналу;

ефективної роботи з інформацією;

конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях;

успішного застосування креативних методів обговорення та розв’язання проблем;

володіння принципами щодо здійснення управління в умовах інтеграційних процесів;

застосовування комунікаційних та інформаційних технології в процесі підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень.

Додаткова інформація:

Навчання для  державних службовців категорій «Б» та «В» Департаменту фінансів облдержадміністрації, фінансових управлінь райдержадміністрацій та посадових осіб районних рад, сільських, селищних міських рад територіальних громад  Вінницької області є безкоштовним.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади ( НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ). За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 0432-53-00-19 - методвідділ, 0432-67-33-82 - бухгалтерія.

Запрошуємо до співпраці!Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом