ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «В» «ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» «ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Загальна мета: Сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби.

Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо ефективного виконання місії державного службовця. Підвищення рівня компетентності в ефективній реалізації професійної діяльності державного службовця, в комунікаціях, організації командної співпраці, роботі з інформацією, прийнятті ефективних рішень. Зменшення ступеня спротиву змінам та інноваціям, розвиток гнучкості й адаптивності, мотивації та здатності сприйняття і сприяння провадженню реформ.

 

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства з питань державної служби;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія;

 -знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 

Цільова група: вперше призначені на посади державної служби державні службовці категорії «В» 

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС

Тривалість програми:

дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох  тижнів;

дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – два дні по чотири години


Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

актуальних тенденцій розвитку законодавства про державну службу та нагальних напрямів реформування;

значення місії та цінностей державного органу як системотворчих для професійної діяльності кожного державного службовця;

зв’язку власної професійної діяльності за посадою зі стратегічними цілями державного органу та з планами роботи відділу;

нормативних основ роботи з інформацією та з документами;

принципів ефективної комунікації та прийняття ефективних рішень

Уміння:

експлікувати основні професійних зобов’язань та смислу Присяги державного службовця до виконання власної роботи;

проводити діагностування комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;

планувати свою роботу у зв’язку з планами роботи відділу та стратегічними цілями державного органу;

розробляти проекти аналітичних , розпорядчих документів та нормативно-правових актів;

застосовувати техніки ефективної розробки , аналізу та оцінювання альтернатив рішень;

організовувати/брати активну участь у командній взаємодії, орієнтованій на співпрацю. 

Навички:

виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності;

підготовки та виступу перед колегами (громадянами) на робочих нарадах, семінарах та інших заходах;

вибудовування ефективних комунікацій з широкою цільовою аудиторією у різних умовах взаємодії;

своєчасного виявлення та попередження проблемних ситуацій, які можуть призвести до конфлікту між членами команди;

ефективної роботи з інформацією та участі у розробленні ефективних рішень.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

1. Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні. 

Звертаємо Вашу увагу, що реєстрація в групу на навчання закінчується за 2 робочі дні до дати початку навчання.


2. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до дистанційної частини курсу  в режимі реального часу:

 - за обов’язковими модулями 1-6 .

 

Обов’язкові модулі програми:

Модуль 1. Цінності, смисли та місія державного службовця

Модуль 2. Належне врядування у публічному секторі

Модуль 3. Правове регулювання державної служби в Україні

Модуль 4. Доброчесність на державній службі

Модуль 5. Технології ефективної професійної діяльності на державній службі

Модуль 6. Державні службовці як носії змін і реформ у системі державного управління  

Модулі 1-6- платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+GS101+2020_T3/about

 

- за вибірковими модулями отримати не менше 0,64 кредиту  ЄКТС

 

Вибіркові модулі програми:

Модуль 9. Взаємодія органів державної влади з громадськістю (0,64 ЄКТС)

платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IAP101+2019_T3/about

 Модуль 10. Навички діалогу та медіації для потреб публічної служби  (0,64 ЄКТС)

платформа EdEra – студія онлайн освіти https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:OSCE_EDERA+Med_101+2020/about

 Модуль 11. Побудова кар’єри. (0,64 ЄКТС)

платформа студії онлайн-освіти ВУМ online, Відкритий Університет Майдану https://vumonline.ua/course/career-building;

Модуль 12. Емоційний інтелект (0,32 ЄКТС)

 платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва https://eduhub.in.ua/courses/emociyniy-intelekt

Модуль 13. Персональна ефективність (0,32 ЄКТС)

 платформа студії онлайн-освіти Освітній Хаб міста Києва  https://eduhub.in.ua/courses/kurs-3-personalna-efektivnist3. За умови проходження дистанційного навчання у віддаленому режим та отримання сертифікатів надається доступ до  веб-кімнат в режимі реального часу.

Модуль 7. Гендерний підхід в державному управління

Модуль 8. Культура ділового спілкування

 

Враховуючи те, що  реалізація модулів  7-8  програми  здійснюється в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, Леся Миколаївна, 093-364-50-17 Вікторія Леонідівна

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
01 Лютого 2021 26 Лютого 2021 71 Безкоштовно переглянути
Місце проведення курсу

вулиця Шепелєва 3 а

Київ

4.7

відгуків: 83
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.7
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.7
Інші навчальні заходи за цим напрямом