СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Соціальний захист населення

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 28 вересня 2021 р. № 156-21
Напрям:
  • Соціальний захист населення
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією

Опис програми:

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

·     Формування професійних компетенцій фахівців органів соціального захисту з основ довготривалого догляду за особами похилого віку та особами з інвалідністю.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ:

·      Соціальні послуги в Україні:

o   Соціальна геронтологія.

o   Психологічні аспекти старіння.

o   Забезпечення якості життя людини похилого віку.

o   Організація харчування людей похилого віку.

·      Особливості соціальних послуг: міжнародний
та вітчизняний досвід
:

o   Паліативна допомога.

o   Паліативна допомога та. міжнародний і вітчизняний досвід. Психологічні аспекти.

o   Основи організації довготривалого догляду за підопічними: міжнародні підходи.

o   Старіння та хвороби.

·      Психологічні аспекти роботи з літніми людьми:

o   Нестандартна поведінка клієнтів. Когнітивні розлади.

o   Фандрайзинг.

o   Головні аспекти в організації надання допомоги ліжковим хворим.

o   Запобігання професійному вигоранню.

·      Цифрові технології для осіб з інвалідністю;

Захист прав людей з інвалідністю.

 

РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ:

державних службовців категорії «Б», «В» та посадові особи місцевого самоврядування, працівники у сфері соціального захисту населення

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

 

ЗНАННЯ:

·      принципів та засад міжвідомчої взаємодії надання комплексної довготривалої допомоги, у тому числі наприкінці життя, людям похилого віку  в Україні та світі;

·      розуміння психологічних особливостей та моделей поведінки  людей похилого віку;

·      теоретичних, ціннісних підходів до розуміння проблеми забезпечення якості життя населення похилого віку;

·      міжнародних та вітчизняних стандартів і практик організації допомоги людям похилого віку;

·      основ соціальної роботи.

ВМІННЯ:

·      аналізувати виникнення проявів професійного вигорання у персоналу геріатричних закладів, оволодіння заходами та вправами зі стресостійкості;

·      формувати принципи діяльності  відповідно до викликів стрімких темпів  старіння населення та попередження негативних їх впливів, запобігання виникненню та вирішення соціальних та психологічних проблем людей похилого віку.

НАВИЧКИ:

·      використання знань щодо природи та наслідків явища демографічного старіння в Україні і світі, його викликів і міжнародних стратегій їх вирішення;

·      планування та організація запобігання професійному вигоранню персоналу стаціонарних закладів та територіальних надомних служб соціально-побутової допомоги населенню;

·      проведення оцінки потреб, складання плану надання соціальних послуг населенню літнього віку, вміння  працювати в команді;

·      надання довготривалого догляду за легко хворими людьми та особами похилого) віку, соціально-психологічної допомоги у випадках самотності та знижених когнітивних функцій;

проведення оцінки стану та діагностики ступеня інконтиненції у людини похилого віку та використання допоміжних заходів.
 

Додаткова інформація:

Якщо ви подали заявку на  навчання, та згодом вирішили не брати участь, будь ласка відмініть свою заявку на Порталі управління знаннями.

Отримати інформацію по даному навчанню можна  зателефонувавши

(044) 223-49-21 відділ планування та організації навчання Центру розвитку місцевого самоврядування

електронна адреса mspusg20@gmail.com


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Провайдер
Місце проведення навчання

м. Київ, вул. Шепелєва, 3А

Київ

4.8

відгуків: 29
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.9
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.7