БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

МЕТА ПРОГРАМИ:

оновлення знань з питань особливостей ведення бухгалтерського обліку та правових аспектів діяльності бюджетних установ, підвищення рівня обізнаності щодо порядку ведення обліку грошових коштів і розрахунків, доходів і видатків, кошторисної дисципліни та дотримання бюджетного законодавства  

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: головні бухгалтери структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів

ФОРМА НАВЧАННЯ:

денна

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ :

Тема 1. Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах. - 2/0,066  (год./кредитів)

Тема 2. Дотримання законодавства при нарахуванні і виплаті допомоги з тимчасової втрати працездатності. - 2/0,066 (год./кредитів)

Тема 3. Здійснення закупівель з дотриманням чинних нормативних актів. Робота з постачальниками за неякісний товар. Відповідальність за порушення процедури проведення закупівлі. - 2/0,066 (год./кредитів)

Тема 4. Дотримання законодавства при формуванні штатного розпису, нарахуванні та виплаті заробітної плати. ­-  2/0,066 (год./кредитів)

Тема 5. Облік основних засобів від придбання до списання. - 2/0,066 (год./кредитів)

Тема 6. Кошторисна дисципліна. Дотримання бюджетного законодавства при плануванні, складанні паспортів бюджетних програм та формуванні кошторису установи. Цільове використання коштів. - 2/0,066 (год./кредитів)

Тема 7. Застосування меморіальних ордерів. Облік основних засобів, отриманих зі зносом. - 2/0,066 (год./кредитів)

Тема 8. Дотримання бюджетного законодавства при здійсненні казначейського обслуговування. Робота з системою дистанційного обслуговування. Є-звітність. Відповідальність за невідповідність даних казначейського обліку. - 2/0,066 (год./кредитів)

 

Обсяг програми: 20 годин (0,66 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,52 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,132 кредити ЄКТС)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати знання:

 

знати:

·         нормативну базу з питань організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у бюджетних установах;

·         особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, його функції, завдання і принципи, форми організації;

·         порядок складання кошторису та техніку обліку виконання кошторисів;

·         основні вимоги до складання звітності;

·         особливості здійснення казначейського обслуговування.

 

вміти:

·         вести бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах згідно вимог чинного законодавства;

·         працювати з первинною документацією, регістрами обліку, кошторисами, фінансовою та бюджетною звітністю бюджетних установ;

·         здійснювати попередній, поточний і подальший контроль за оформленням, прийманням і обробкою документів;

·         складати різні форми бухгалтерської звітності бюджетних установ.

 

 ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ (КРЕДИТИ ЄКТС): 0,66


Для кого призначена ця програма:


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.66

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Житомир, бульвар Новий, 5,

Житомирська

Інші навчальні заходи за цим напрямом