БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність забезпечувати ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації, формування та виконання місцевих бюджетів.

 Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1.   Реформування бюджетної системи України.
 2.  Стратегічні пріоритети реформи податкової системи.
 3.  Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого самоврядування в України.
 4.  Переваги та ризики бюджетної та податкової децентралізації.
 5.  Процес бюджетного прогнозування на місцевому рівні. Порядок затвердження місцевих бюджетів та їх виконання.
 6.  Зарубіжний досвід для України щодо організації бюджетних правовідносин.
 7.  Міжбюджетні відносини в Україні: особливості розвитку та шляхи удосконалення.
 8.  Стратегічне планування. Планування місцевим бюджетів на основі програмно-цільового методу.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  зміст та принципи бюджетного устрою України;
 •  зміст бюджетного процесу в Україні та особливості його організації;
 •  шляхи стабілізації Державного бюджету України та напрями реформування міжбюджетних відносин;
 •  законодавчі акти щодо формування та виконання місцевих бюджетів в Україні;
 •  підходи до формування місцевих бюджетів;
 •  повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування у сфері бюджету і фінансів;
 •  структуру та процес складання місцевих бюджетів;
 •  особливості формування місцевих бюджетів у зарубіжних країнах;
 •  систему державних трансфертів;
 •  напрями удосконалення системи управління видатками державного бюджету;
 •  форми бюджетування тощо;

вміти:

 •  аналізувати місцеві фінанси як систему, рівень фінансової автономії територіальних громад;
 •  визначати засади місцевої фінансової політики, розробляти бюджетні запити, пропозиції до проектів бюджетів сіл, селищ, міст, районів та областей;
 • здійснювати аналіз формування власної податкової бази місцевого самоврядування, податкоспроможності територій;
 •  визначати особливості міжбюджетних відносин;
 •  розробляти пропозиції до нормативно-правових актів щодо їх удосконалення;
 •  використовувати програмно-цільовий метод в управлінні місцевими фінансами;
 •  аналізувати доходну та видаткову частину місцевого бюджету, власну податкову базу місцевого самоврядування, кредитоспроможність місцевих органів влади, регіональні накопичення та фінансові ринки;
 •  готувати пропозиції щодо проведення збалансованої місцевої фінансово-бюджетної політики.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

             Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом