БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС: НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Бюджет і бюджетний процес: новації законодавства (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

1. Загальна інформація

Назва програми

Бюджет і бюджетний процес: новації законодавства

Шифр програми

СК/2020/39

Тип програми за змістом

Спеціальна короткострокова

Форма навчання

Дистанційна

Цільова група

Державні службовці категорій посад Б, В; посадові особи місцевого самоврядування ІІ-VII категорій посад

Передумови навчання за програмою

Не встановлені

Найменування партнера (партнерів) програми

Відсутні

Обсяг програми

0,4 кредити ЄКТС

Тривалість програми та організація навчання

1 день

Мова викладання

Українська

Напрям підвищення кваліфікації, який охоплює програма

Управління публічними фінансами

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму

Поглиблення знань фінансової системи, зокрема правових основ бюджету та бюджетного процесу, фінансового контролю, а також правової регламентації громадських бюджетів (бюджету участі, партиципаторного);

удосконалення вмінь аналізувати зміни бюджетного законодавства, приймати ефективні рішення, прогнозувати їх наслідки та ризики.

2. Загальна мета

Удосконалення та оновлення фахових знань, набуття умінь та навичок у посадових осіб, які працюють у сфері публічних фінансів, бюджету та бюджетного процесу, із урахуванням змін законодавства; забезпечення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, розвитку людського потенціалу.

3. Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання

1)     основ фінансової системи держави, складових бюджетної системи, правового регулювання бюджетного процесу та його стадій;

2)     проблем бюджетного процесу в контексті змін до бюджетного законодавства;

3)     засад відкритості бюджетної інформації, індексів та рейтингу прозорості;

4)     значення фінансового контролю у сфері публічних фінансів;

5)     місця громадського (партиципаторного) бюджету в бюджетній системі України, проблеми реалізації.

Уміння

1) правового аналізу нормативно-правових актів у сфері бюджетного процесу;

2) оцінювати переваги, позитивні наслідки та ризики під час використання публічних коштів;

3) аналізувати альтернативи, своєчасно приймати ефективні рішення у сфері фінансового контролю;

4) формувати зміни, що стосуються публічних коштів, впроваджувати їх та управляти ними.

Навички

1) ефективно застосовувати бюджетне законодавство;

2) використовувати здобуті знання з метою досягнення стратегічних цілей щодо управління публічними коштами;

3) аналізу власної діяльності з метою її вдосконалення.

4. Викладання та навчання

(методи навчання, форми проведення навчальних занять)

лекції, практичні заняття, самостійна робота
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва тем

Загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

Розподіл часу

Аудиторні

заняття (години/ кредити ЄКТС)

Самостійна робота (години/ кредити ЄКТС)

1.

Правове регулювання бюджету та бюджетного процесу в Україні

3

2

1

2.

Фінансовий контроль як основа ефективного бюджетного процесу

3

2

1

3.

Громадський бюджет, як елемент взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю

6

4

2

 

Всього

12/0,4

8

4

Додаткова інформація:

За кошти фізичних або юридичних осіб

Посилання на сторінку ННЦІОТРН


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.4

Дати наборів за цією програмою

Початок Завершення Наявність місць Вартість
10 Липня 2020 10 Липня 2020 10 Iнші умови переглянути
Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

Інші навчальні заходи за цим напрямом