БЕЗПЕКА ТА МІГРАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ

Безпека та міграція: взаємозв’язки та взаємовпливи

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: огляд безпекового підходу до міграцій, що набув достатнього розвитку в зарубіжній науковій літературі, аналіз взаємозв’язку міграції та безпеки, оцінка політичних рішень, що приймаються для запобігання викликам міжнародної міграції у сфері безпеки.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1.  Європейська інтеграція України. Геополітичні виклики і загрози для України в контексті європейського вибору.
 2.  Національна безпека України в умовах інтеграційних процесів. Особливості забезпечення національної безпеки України та загрози її реалізації.
 3.  Сучасна гуманітарна політика Української держави в умовах зовнішньої агресії.
 4.  Міграція та міграційна політика в Україні.
 5.  Міграційні тренди і міжнародна безпека.
 6.  Міграційні процеси як чинник інноваційного розвитку.
 7.  Вимушене переселення в Україні: масштаби проблеми, політика вирішення.
 8.   Нелегальна міграція та заходи щодо її запобігання.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  законодавче та нормативно-правове забезпечення національної безпеки України та загрози її реалізації;
 •  основні напрями державної політики в галузі національної безпеки;
 •  проблеми міграції у контексті зовнішньої та безпекової політики;
 •  нормативні основи протидії нелегальній міграції;
 •  проблеми вимушених переселенців в Україні та шляхи їх вирішення;
 •  пріоритетні напрями державної політики щодо формування міграційних змін;
 •  напрями удосконалення нормативно-правових гарантій прав і свобод людини та громадянина;
 •  пріоритетні напрями державної політики щодо формування цілісного гуманітарного простору в Україні;
 •  законодавче забезпечення процесів євроінтеграції;
 •  принципи, стратегічні цілі, сучасні завдання Державної міграційної політики України;
 •  ознаки, причини та суб’єкти нелегальної міграції;
 •  форми і методи взаємодії працівників Державної міграційної служби України з органами місцевої державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю в сфері протидії нелегальної міграції;

вміти:

 •  застосовувати знання теорії розвитку інтеграційних процесів для реалізації стратегії європейської інтеграції України в діяльності органів влади;
 •  аналізувати наслідки розширення ЄС для України;
 •  розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на формування нової якості життя громадян відповідно до нових викликів;
 •  аналізувати наслідки міграційної кризи в Європі для міграційної ситуації та міграційної політики України;
 •  формувати чітку політику щодо притулку (посилення норм щодо безпечної країни походження та перегляд Дублінських домовленостей);
 •  проводити модульне вибіркове обстеження з питань трудової міграції в Україні;
 •  визначати організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

             Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом