БАНКРУТСТВО ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ)

Банкрутство та відновлення платоспроможності фізичних та юридичних осіб (дистанційне навчання)

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета: ознайомити слухачів з умовами та порядком відновлення платоспроможності боржника – юридичної особи / фізичної особи або визнання його банкрутом.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких навичок:

-        Виділення правовідносин у сфері банкрутства та їх характеристика;

-         Вивчення судових процедур банкрутства;

-        Вміння тлумачити і правильно застосовувати сучасне законодавство про банкрутство;

-        Здійснювати аналіз правозастосовної та правоохоронної практики.

У результаті вивчення дисципліни слухачі

знатимуть:

- судові процедури банкрутства;

- права та обов’язки арбітражних керуючих;

- особливості провадження у справах про банкрутство;

- продаж майна на аукціоні;

- особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів господарювання.

умітимуть:

- здійснювати правозастосовну діяльність у правовідносинах банкрутства;

- грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, який використовуються при провадженні у справі про банкрутство;

- встановлювати правову природу правовідносин кредитор - боржник за участі арбітражного керуючого;

- визначати структуру і встановлювати зміст конфліктних і деліктних правовідносин;

- аналізувати особливості правового статусу арбітражного керуючого, кредитора, боржника;

- складати процесуальні документи з метою захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб у справах про банкрутство;

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

- критично аналізувати чинне законодавство, виділяти застарілі норми, здійснювати порівняльно-правовий аналіз законодавства про банкрутство з іншими нормативно-правовими актами.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Назва теми

Кількість годин

загальна кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі:

аудиторні заняття

дистанційні заняття

навчальні візити

самостійна робота

Тема 1. Судові процедури банкрутства

4


4

-

Тема 2. Банкрутство та відновлення платоспроможності в банківській сфері

3


2

1

Тема 3. Особливості банкрутства державних підприємств

3


2

1РАЗОМ

10 / 0,3


8

2

 
Додаткова інформація:

курси здійснюються за рахунок коштів фізичні та юридичні особи.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

5

відгуків: 2
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5
Інші навчальні заходи за цим напрямом