АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Антикризове управління в умовах модернізації державного управління

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність використовувати засоби антикризового управління в умовах реформування засад державної політики.

 Форма навчання: очна.

 Структура програми:

  1. Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання. Стратегічне планування для забезпечення довгострокового розвитку країни в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку України.
  2.  Пріоритетні галузі реформування в рамках антикризового управління. Практичні інструменти антикризового управління.
  3.  Антикризові технології як механізми реалізації цілей державного управління. Конституційні аспекти розподілу повноважень у системі вищих органів державної влади України.
  4.  Інноваційний розвиток як передумова ефективного впровадження реформ. Кризові явища у світовій економіці та антикризова політика.
  5.  Соціально-економічний розвиток України: реформи для подолання наслідків зовнішньої агресії та системної кризи. Соціальний діалог як інструмент антикризового управління.

 

У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні

знати:

-  поняття, джерела та функції ризику;

-  моделі ідентифікації ризиків;

-  прийоми ризик-менеджменту;

-  основні завдання системи управління ризиками;

-  етапи процесу побудови системи управління ризиками;

-  технології та інструменти антикризового управління;

-  основні ознаки системної кризи державного управління;

-  умови забезпечення суспільно-політичного розвитку України в кризових умовах;

-  стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики;

-  шляхи впровадження сучасних реформ: очікувані результати, ризики, проблеми і шляхи їх вирішення та перспективи подальшого розвитку;

-  пріоритети, виклики, політичні та соціально-економічні умови реалізації «Стратегії реформ – 2020»;

-  економічні засади створення сприятливих умов для надходження інвестицій і забезпечення прискореного економічного зростання;

-  методичні підходи щодо формування стратегій розвитку на державному та регіональному рівнях;

-  базові поняття та основні переваги стратегічного управління;

вміти:

-  ідентифікувати ризики і кризові ситуації в суспільстві та державному управлінні;

-  організовувати роботу з використанням прийомів ризик-менеджменту;

-  визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики;

-  організовувати процес стратегічного управління та реалізації стратегічних планів на різних рівнях;

-  здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях. 

Додаткова інформація:

Цільова група: державні службовці 1-5 групи оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

            Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом