АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

                   засвоєння знань законодавства з питань запобігання і протидії корупції та шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні;

                   підвищення рівня знань законодавства України та зарубіжних країн з щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування;

                   розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, протидіяти проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Структура програми:

1. Децентралізація фінансової системи в контексті реформування місцевого самоврядування: Чіткий розподіл повноважень між органами самоврядування та центральною владою. Послідовні кроки реформ. Основні акценти реформування та територіальної організації влади в Україні. Перелік та чітке визначення власних та делегованих повноважень.

  2. Основні завдання реформи:    Ключовий принцип при формуванні місцевих бюджетів – фінансова самостійність органів місцевого самоврядування. Мета бюджетної децентралізації – підвищення якості конкретного переліку послуг для конкретного громадянина. Основні сфери відповідальності органів місцевого самоврядування.

3. Розширення фінансової бази ОМС, що забезпечить бюджетну незалежність та фінансову самостійність місцевих бюджетів: Визначення нового механізму бюджетного регулювання та вирівнювання. Перехід до системи цільових трансфертів спрямованих на компенсацію видатків органів місцевого самоврядування в результаті реалізації ними делегованих функцій.

4. Запровадження максимального рівня прозорості, ефективності, цільового використання бюджетних коштів, як основного напрямку запобігання та протидії корупції:   Сприяння процесу децентралізації в Україні шляхом забезпечення ефективного та підзвітного управління бюджетними ресурсами органами самоврядування. Партисипативне бюджетування як інструмент прямої демократії. 

Очікувані результати:

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні знати:

          основи діючого законодавства в сфері державної служби;

          сутність державної антикорупційної політики України;

          нормативно-правове забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;

          механізми запобігання і протидії корупції та зловживань в органах місцевого самоврядування;

          відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків;

          етичні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування;

          шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців;

          досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією.

У результаті опрацювання навчальних матеріалів слухачі повинні вміти:

        організовувати заходи щодо недопущення виникнення корупції в ході професійної діяльності, виявлення фактів корупційних діянь, усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією;

        організовувати та здійснювати контроль в органах місцевого самоврядування за дотриманням антикорупційного законодавства;

        налагоджувати зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації з метою запобігання та протидії корупції.

Додаткова інформація:

Форма навчання: денна

Обсяг програми: 10 год


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул 24 Серпня,11

Рівненська

Інші навчальні заходи за цим напрямом