АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ.

Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів.

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток політичної, правової та управлінської компетенцій щодо аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів.

Основні завдання програми:

  • ­  розуміти сутність державної політики і володіти вмінням застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;
  • ­  володіти навичками аналізу процесу політики, знати особливості механізму впровадження державної політики;
  • ­  демонструвати розуміння поточних проблем і перспектив розвитку держави та її політики, а також значення аналізу державної політики.

Цільова група: державні службовці 1-5 групи оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

Форма навчання: очна.

Обсяг програми: 0,67 кредити ЄКТС.Структура програми:

  1. Державна політика і демократичне врядування.
  2. Цикл державної політики. Ідентифікація проблеми/питання для аналізу політики. Підстави для державного втручання.
  3. Аналіз політики як сфера професійної діяльності.
  4. Оцінювання і моніторинг державної політики та програм.
  5. Підготовка аналітичних документів.

У результаті участі в роботі семінару слухачі повинні

знати:

­  сутність державної політики щодо здійснення аналізу політичних процесів, її інструменти та механізми впровадження;

­  особливості механізму впровадження державної політики;

­  поточні проблеми і перспективи розвитку держави та її політики;

­  цілі політики та вимоги до них;

­  основні характеристики державної політики з точки зору аналітичного процесу;

­  цикл політики в рамках аналітичного процесу;

­  аналітичні процедури для забезпечення ефективного функціонування політичних інституцій;

­  суб’єкти аналізу політики;

­  підходи до визначення проблеми при підготовці аналітичних матеріалів;

­  роль цільових груп та бенефеціаріїв при аналізі політики;

­  основні моделі та технології аналізу політики;

­  засоби впровадження політики, принципи їх оцінювання та моніторингу;

­  види та форми прогнозування;

­  принципи підготовки аналітичних документів;

­  вимоги до аналітичних документів;

­  загальну схему аналізу альтернатив при їх розробці;

­  критерії оцінки альтернатив;

вміти:

­  застосовувати теоретичні знання аналізу державної політики в практичній діяльності;

­  аналізувати державно-політичні процеси;

­  формулювати припущення;

­  використовувати методи структурування інформації при аналізі політики;

­  визначати специфічні інтереси при дослідженні зацікавлених сторін;

­  проводити моніторинг інформації для підготовки аналітичних матеріалів;

­  здійснювати добір необхідних джерел інформації в аналітичній діяльності;

­  готувати аналітичні документи для прийняття політичних рішень у процесі вироблення політики;

­  втілювати основні принципи аналізу при підготовці аналітичних документів;

­  дотримуватись вимог до аналітичних документів;

­  розробляти прогнози в аналітичному процесі;

­  визначати джерела альтернативних варіантів при підготовці аналітичних документів;

                 визначати ризики та загрози.

Додаткова інформація:

Цільова група: державні службовці 1-5 групи оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

    Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом