АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ В УКРАЇНІ

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Реалізація державної регіональної політики

Опис програми:

Мета програми:

формування системи спеціальних знань та вмінь щодо порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення 


Форма навчання: очна (денна).


Цільова група: державні службовці структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрацій, посадові особи структурних підрозділів з питань соціального захисту населення виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.


Обсяг програми: 8 годин (0,27 кредиту ЄКТС).


Очікувані результати:


За результатами навчання слухачі повинні знати:

  • сучасні пріоритетні напрями системи соціального захисту населення;

  • нормативно-правову базу у сфері надання державних соціальних допомог та компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення;

  • порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення;

  • механізми співпраці між стейкхолдерами з питань надання державних соціальних допомог та компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.


вміти:

  • орієнтуватися у сучасних пріоритетних напрямках розвитку системи соціального захисту населення;

  • застосовувати на практиці чинну нормативно-правову базу у сфері надання державних соціальних допомог та компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення;

  • здійснювати ефективну організацію роботи з надання державних соціальних допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.27

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Рівне, майдан Просвіти 2

Рівненська