АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

Формування компетентностей працівників управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо пенсійного забезпечення громадян

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

30 годин (1 кредит ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 21 годин; самостійна підготовка - 9 годин.

Структура програми:

1. Організація роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання законодавства про пенсійне забезпечення. Пріоритетні завдання відділів з питань призначення, перерахунків пенсій та ретроконверсії (аудиторні – 1 год.)

2. Організаційні засади функціонування управління застосування пенсійного законодавства (аудиторні – 1 год.)

3. Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного Фонду (аудиторні – 2 год.)

4. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у роботі працівників головного управління (аудиторні – 1 год.)

5. Визначення права на пенсію на пільгових умовах. Правильність застосування Списків № 1, 2. (аудиторні – 1год.)

6. Порядок застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення (аудиторні – 1 год.)

7.  Щодо обчислення стажу за роботу на Крайній Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, ведення підприємницької діяльності, періодів перебування в центрі зайнятості (аудиторні – 1 год.)

8. Застосування норм законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру» (аудиторні – 1 год.)

9. Вимоги щодо документів, які подаються для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (аудиторні – 1 год.)

10. Окремі питання судової практики з питань пенсійного забезпечення. Порядок взаємодії спеціалістів юридичного управління та управління застосування пенсійного законодавства (аудиторні – 1 год.)

11. Особливості підготовки документів для внесення до реєстру судових рішень згідно з Порядком погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 649 (аудиторні – 1 год.)

12. Новітні технології та сервіси Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

13. Тайм-менеджмент (аудиторні – 1 год.)

14. Загальні правила оформлення документів (аудиторні – 1 год.)

15. Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 2 год.)

16. Здоровий спосіб життя(аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

рганізаційні засади функціонування управління застосування пенсійного законодавства;

-порядк застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення;

-вимоги щодо документів, які подаються для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-особливості підготовки документів для внесення до реєстру судових рішень згідно з Порядком погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;

-окремі питань захисту інформації в органах Пенсійного Фонду;

-загальні правила оформлення документів.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-визначати та вирішувати актуальні питання щодо призначення, перерахунків пенсій та ретроконверсії.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Працівники управління застосування пенсійного законодавства головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом