АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Пенсійна система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання сприяє підвищенню рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.

Додаткова інформація:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань пенсійного забезпечення громадян.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

60 годин (2 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 48 годин; самостійна підготовка - 12 годин.

Структура програми:

Модуль 1. Організаційні засади функціонування управління з питань виплати пенсій

1. Організація роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання законодавства про пенсійне забезпечення. Пріоритетні завдання відділів з питань призначення, перерахунків пенсій та ретроконверсії (аудиторні – 2 год.)

2. Організаційні засади функціонування управління застосування пенсійного законодавства (аудиторні – 2 год.)

3. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в роботі спеціалістів з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

4. Застосування норм Закону України «Про державну службу» (аудиторні – 2 год.)

Модуль 2. Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

1. Порядок застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення -1 (аудиторні – 2год.)

2. Порядок встановлення до пенсій надбавок, доплат, підвищень, додаткової пенсії (аудиторні – 1 год.)

3.  Питання пенсійного забезпечення осіб, які брали участь в ООС та членів їх сімей (аудиторні – 1 год.)

4.  Організація роботи щодо своєчасного призначення пенсій. Вимоги щодо документів, які надаються для призначення пенсії (аудиторні – 1 год.)

5.  Щодо обчислення стажу за роботу на Крайньої Півночі та в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, ведення підприємницької діяльності, періодів перебування в центрі зайнятості (аудиторні – 1 год.)

6.  Загальні правила оформлення документів (аудиторні – 1 год.)

7.  Окремі питання судової практики з питань пенсійного забезпечення. Порядок взаємодії спеціалістів юридичного управління та управління застосування пенсійного законодавства (аудиторні – 2 год.)

8. Визначення права на пенсію за вислугу років. Обчислення стажу, що дає право на виплату грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій (аудиторні – 1 год.)

9.  Визначення права на пенсію на пільгових умовах. Правильність застосування Списків № 1,2 (аудиторні – 1 год.)

10.  Новітні технології та сервіси Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

11.  Організація роботи щодо утримання переплат пенсій, їх обліку та списання (аудиторні – 1 год.)

12. Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг» (аудиторні – 2 год.)

13.  Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного Фонду (аудиторні – 1 год.)

14.  Вимоги щодо документів, які подаються для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (аудиторні – 1 год.)

15.  Взаємодія з відділами з питань виплати пенсії. Виплата допомоги на поховання. у тому числі внутрішньо переміщеним особам, недоотриманої пенсії (аудиторні – 1 год.)

16.  Основні роботи з програмним забезпеченням для формування електронних документів, що використовуються в органах ПФУ (аудиторні – 1 год.)

17.  Застосування норм законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру» (аудиторні – 2 год.)

18.  Виконання робіт в ППВП, пов’язаних з формуванням документів після автоматизованих масових перерахунків пенсій (аудиторні – 1 год.)

19. Особливості  підготовки документів для внесення до реєстру судових рішень згідно з Порядком погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 649 (аудиторні – 2 год.)

20. Порядок сплати страхових внесків, відшкодування підприємствами витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (аудиторні – 1 год.)

21. Формування звітності за термінами призначення та перерахунків пенсії (аудиторні – 1 год.)

Модуль 3. Ключові компетентності

1.  Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис(аудиторні – 4 год.)

2. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

3. Побудова ефективних комунікацій в управлінській діяльності (аудиторні – 4год.)

4. Здоровий спосіб життя (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

-основні засади функціонування управління застосування пенсійного законодавства;

-порядок встановлення до пенсій надбавок, доплат, підвищень, додаткової пенсії;

имоги щодо документів, які надаються для призначення пенсії;

-загальні правила оформлення документів

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань призначення та перерахунків пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-визначати та вирішувати актуальні питання щодо реформування пенсійного забезпечення громадян;

рганізовувати роботу щодо своєчасного призначення та перерахунку пенсій


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Працівники з питань призначення та перерахунків пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом