АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Спеціальна короткострокова програма «Актуальні питання реалізації податкового законодавства» спрямована на формування професійних компетенцій фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з актуальних питань реалізації податкового законодавства.


Додаткова інформація:

Професійні компетентності, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

·        професійні знання;

·        комунікація та взаємодія;

·        виконання на високому рівні поставлених завдань.

Цільова група:

державні службовці категорії «Б», «В» працівники органів Державної податкової служби України

Обсяг програми: 0,8 кредиту ЄКТС

Тривалість програми: 

5 днів протягом 1 тижня

Форма навчання: дистанційна

Опрацювання матеріалу у віддаленому часі


Структура програми:

Тема 1. Податкове законодавство. Цілі та зміст системних новації та основних нововведень;

Тема 2. Бюджетно-податкова політика сучасної держави в умовах глобалізації та інструментарії її реалізації;

Тема 3. Стратегічні завдання органів податкової служби України на сучасному етапі;

Тема 4. Практичне застосування сучасних методик менеджменту в організації роботи державних службовців при формуванні партнерських відносин з платниками податків;

Тема 5. Причини корупційних правопорушень в органах ДПС та заходи з їх усунення.

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

ЗНАННЯ:

·       податкового законодавства та інших нормативно-правових актів щодо діяльності податкової системи України;

·       бюджетно-податкової політики держави та шляхів її реалізації;

·       принципів та стратегічних цілей діяльності органів податкової служби України;

·           причин, що приводять до корупційних правопорушень та заходів з їх усунення.

 

УМІННЯ:

·       застосовувати новації та нововведення законодавства у професійній діяльності;

·       формулювати основні стратегічні завдання та принципи діяльності органів податкової служби України;

·       застосовувати окремі норми та принципи адміністрування податків і зборів;

·       визначати шляхи реалізації податкового законодавства та сучасні методики податкового менеджменту.

 

НАВИЧКИ:

·       практичного застосування окремих норм та положень чинного законодавства з метою ефективного адміністрування податків та зборів;

·       формування партнерських відносин з платниками податків з метою створення позитивного іміджу податкової служби;

·       забезпечення своєчасних надходжень бюджету задля економічного та соціального добробуту країни.


Контактна особа від Української школи урядування – відділ розроблення програм підвищення кваліфікації та аналізу потреб Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій УШУ,

тел. +38 (063) 385-76-59, (044) 455-05-72

електронна адреса: pon220a.usg@gmail.comЦільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.8

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м Київ, вул. Шепелєва 3-а

Київ

4.8

відгуків: 56
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.9