АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета - набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників навчання щодо актуальних питань державотворення, специфіки функціонування інституту державної служби, основ лідерства, доброчесності, уміння налагоджувати комунікації, тощо задля ефективного виконання завдань професійної діяльності на державній службі.

Форма навчання - дистанційна (в режимі реального часу).

Тривалість програми та організація навчання - 2 дні.

Зміст програми:

Тема 1. Розвиток професійних компетентностей публічних службовців у період децентралізації публічного управління.

Тема 2. Комунікативна компетентність публічних службовців.

Тема 3. Актуальні питання змін до Закону України «Про державну службу».

Тема 4. Запобігання врегулювання  конфлікту інтересів.

Тема 5. Лідерство та управління змінами.

Тема 6. Зміна клімату як глобальна проблема людства.

Очікувані результати навчання:

знання

конституційно-правових засад публічного управління;

сутності, функцій, процесів державного управління в цілому та державної служби, зокрема;

уміння

налагоджувати ефективну комунікацію;

підтримувати зміни та оцінювати ефективність здійснених змін;

навички

дотримання норм чинного законодавства про державну службу;

унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій в процесі впровадження змін.
Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.5

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вул. Героїв Майдану 8

Хмельницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом