АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Актуальні питання діяльності працівників органів державної виконавчої служби

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

ЗАГАЛЬНА МЕТА

розвиток професійних компетентностей та надання необхідного рівня знань законодавства України з питань  щодо розгляду звернень громадян в сфері примусового виконання судових рішень та щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади, вироблення умінь та навичок організації роботи щодо виконання судових рішень та організації роботи по запобіганню і виявленню корупції в органах державної влади  згідно вимог чинного законодавства

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Забезпечення прав громадян щодо належного розгляду їх звернень, передбачених статтею 40 Конституції України та Законом України «Про звернення громадян», в сфері примусового виконання виконавчих документів

Тема 2. Організація роботи щодо виконання судових рішень згідно вимог чинного законодавства

Тема 3. Основні положення Закону України „Про запобігання корупції”. Організація роботи по запобіганню і виявленню корупції в органах державної влади

Тема 4. Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення

Тема 5. Запобігання конфлікту інтересів на державній службі

Тема 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування

Тема 7. Вимоги до складання та оформлення документів

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання слухачів повинні демонструвати:

знання:

законодавчих актів України щодо розгляду звернень громадян в сфері примусового виконання судових рішень та щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади;

вимог законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче провадження»;

вимог до складання та оформлення документів у органах державної влади;

вимог та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;

ознак корупції у сфері службової діяльності;

причин, що породжують корупцію в органах державної влади;

вимог щодо фінансового контролю за майном, доходами, витратами і зобов’язаннями фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

міри відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

типових помилок, допущених при заповненні суб’єктами декларування е-декларацій у 2020 році;

уміння:

застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти у професійній діяльності працівників органів державної виконавчої служби;

здійснювати контроль стану виконання завдань та повноважень, покладених на державного службовця органу державної виконавчої служби;

планувати роботу із запобігання корупції в органах державної влади;

здійснювати логічний та арифметичний контроль декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

виявляти та врегульовувати конфлікт інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

грамотно здійснювати складання і оформлення документів.

навички:

практичної роботи з нормативно-правовими актами, інформаційними та аналітичними матеріалами;

аналітичного мислення;

організації роботи щодо виконання судових рішень згідно вимог чинного законодавства;

врегулювання конфлікту інтересів в органах державної виконавчої служби;

здійснення контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції;

щодо своєчасності, правильності і повноти подання та заповнення електронних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

організації роботи щодо запобігання корупції в органах державно виконавчої служби.

Додаткова інформація:

Навчання безкоштовне для керівників та спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46

Івано-Франківська

Інші навчальні заходи за цим напрямом