АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ОБЛАСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Актуальні питання діяльності органів публічної влади області у сфері земельних відносин

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета:

забезпечити розвиток професійних компетентностей шляхом засвоєння учасниками професійного навчання теоретичних основ із земельних питань, а також їх нормативно-правового регулювання;

ознайомити публічних службовців з основними напрямами і пріоритетами земельної політики на державному й місцевому рівнях;

сформувати навички прийняття управлінських рішень щодо вирішення земельних питань на місцевому рівні;

розвинути вміння щодо підготовки та складання розпорядчих документів у сфері регулювання земельних відносин.

 

Цільова група:  Цільова група:  державні службовці категорії "Б", "В"; посадові особи місцевого самоврядування IV-VII категорії посад.

 

Форма навчання: очна (денна).

 

Структура програми:

Тема 1. Права на землю. Право власності. Оренда. Постійне користування земельними ділянками. Обмежені речові права. Паювання земель, які передавалися в колективну власність.

Тема 2. Землі сільськогосподарського призначення та їх оренда. Використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису. Права на землю для ведення фермерського господарства. Оренда невитребуваних, нерозподілених земельних часток (паїв).

Тема 3. Право комунальної власності на землю. Компетенція органів місцевого самоврядування по розпорядженню землями комунальної власності.

Тема 4. Землевпорядна документація, необхідна для прийняття рішень органів місцевого самоврядування щодо земель-них ділянок. Компетенція по наданню дозволів на її виготовлення, погодження, затвердження.

Тема 5. Вирішення земельних спорів органами публічної влади. Самоврядний контроль.

Тема 6. Правочини щодо земельних ділянок. Міна (обмін) підмораторними землями.  Доступ органів місцевого самоврядування до даних Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Тема 7. Поняття цільового призначення земель, види використання. Зміна цільового призначення, виду використання, виду сільськогосподарських угідь.

 

Очікувані результати:

За результатами навчання учасники професійного навчання повинні демонструвати:

знання

-  Конституції України, Земельного кодексу України, законів України, що регулюють земельні питання;

-  основних завдань щодо реалізації земельної політики на сучасному етапі й на перспективу;

-  структурно-функціональної організації системи органів державного і муніципального управління земельними ресурсами;

-  особливостей здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства на регіональному рівні;

-  видів відповідальності за порушення законодавства у сфері земельних відносин;

уміння

-  застосовувати норми Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів у сфері земельних правовідносин;

-  сприяти реалізації земельної реформи в Україні;

-  визначати роль та місце державного контролю в системі земельного управління;

-  виявляти порушення земельного законодавства й повсякчасно сприяти їх усуненню;

-  створювати сприятливі умови для розробки галузевих, регіональних та місцевих програм розвитку земельних відносин;

-  реалізовувати інформаційно-просвітницьку роботу з питань регулювання земельних відносин;

-  виявляти проблемні питання та формувати пропозиції щодо шляхів удосконалення правової роботи в органах місцевого самоврядування із земельних питань;

-  самостійно аналізувати акти земельного законодавства;

-  орієнтуватися в судовій практиці щодо розгляду земельних спорів;

-  тлумачити чинне земельне законодавство та правильно застосовувати норми земельного права;

навички

-  володіння практичним використанням земельно-правових засобів;

-  дотримання загальних вимог щодо вирішення земельних спорів;

-  використання даних Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно;

-  проведення землеоціночних робіт;

-  розроблення документації із землеустрою, кадастру та моніторингу земель.

Додаткова інформація:

Безкоштовно для державних службовців - працівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування Запорізької області.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1

Запорізька

Інші навчальні заходи за цим напрямом